Věřejnou diskuzi v březnu rozdmýchala iniciativa některých starostů okresu, především pak Jana Skořepy, starosty Rychnova nad Kněžnou.

Složit se na rentgen měly všechny obce okresu, a to stejnou částkou – patnácti tisíci korunami. Některé obce byly pro, jiným byl nápad proti srsti.

A to hned z několika důvodů. Tím prvním byla suma, kterou měly všechny obce bez rozdílu velikosti do nákupu investovat – tedy rovných patnáct tisíc.
Starostové malých obcí byli povětšinou proti, pokud by na myšlenku nákupu přistoupili, radši by viděli výpočet podle počtu obyvatel.

Druhým důvodem byla neochota dotovat státní, potažmo krajské zdravotnictví.
S návrhem z tohoto důvodu nesouhlasila města jako Kostelec nad Orlicí, Dobruška, Opočno nebo například Borohrádek.

Dvanáct obcí okresu v čele s Rychnovem nad Kněžnou se přesto dohodlo. „Mrzí mě, že většina obcí a měst se k návrhu postavila negativně," prozradil starosta Rychnova Jan Skořepa.

Zastánci nákupu C ramena se však našli. Deset obcí podle Jana Skořepy dalo do sbírky po patnácti tisících, dvě pak po pěti tisících. „Největším městem po Rychnovu, které se zapojilo, byla Solnice," podotýká Jan Skořepa.

Podle informací Rychnovského deníku je v současnosti ukončeno výběrové řízení na nákup C ramena a je před podpisem smlouvy. Obce na nákup přispěly 160 tisíc korun, což je jen část nákladů.

Mobilní rentgen nebude pro rychnovskou nemocnici jedinou novinkou. V současnosti se zatepluje oddělení chirurgie a oddělení ortopedie. Mění se tu také okna a buduje se tu nové sociální zařízení. Změny se však nedějí pouze v nemocnici v Rychnově nad Kněžnou, ale také v Náchodě. Obě nemocnice jsou několik měsíců sloučené.

Jednotka intenzivní péče iktového centra náchodské nemocnice rozšířila svoji lůžkovou kapacitu. Rozšíření se týká lůžek pro pacienty postižené akutní mozkovou příhodou a dalšími těžkými stavy vyžadujícími intenzivní péči.

Dne 6. listopadu proběhla kolaudace nových prostor a 11. listopadu pak bylo rozšířené oddělení iktového centra uvedeno do provozu.

„Zvýšení kapacity je v souladu s požadavkem na prostorové vybavení Iktových center, které stanovuje Ministerstvo zdravotnictví České reubliky. Nemocnice tím odstranila nedostatek, který vycházel z proběhlého auditu," vysvětluje Zbyněk Chotěborský, předseda představenstva náchodské nemocnice.

Nová kapacita neurologické JIP je nyní osm lůžek. Z tohoto počtu je jedno lůžko vyčleněno do samostatného boxu jako lůžko pro infekční komplikace.

„Zdvojnásobením kapacity neurologické JIP se nám otevírá prostor pro hospitalizaci více pacientů s akutní mozkovou příhodou. Toto navýšení odstraní problémy, kdy byla JIP stoprocentně obsazena a docházelo k potížím s umístěním pacienta na monitorované lůžko", doplňuje Miroslav Škoda, primář neurologického oddělení.

Investorem stavebních úprav byl Královéhradecký kraj, který částkou více než milion osm set tisíc korun tuto zakázku financoval.

„Přístrojové vybavení bylo zajištěno s příspěvkem Evropské unie z operačního programu. To vše v celkové hodnotě více než milion čtyři sta tisíc korun," prozradila tisková mluvčí náchodské a rychnovské nemocnice Hana Voborníková.