Na některých přítomných byla vidět jistá dávka nervozity, která se ovšem rozplynula po pár minutách, kdy se děti zapojily do práce dle pokynů jednotlivých zapisujících učitelů. Na řadu přišly barevné pastelky, geometrické tvary, skládání obrázků, opakování a  doplňování slov, odříkávání básniček a třeba zpěv písniček.

Na chodbě se občas tvořily fronty, ale průběžně jsme situaci zvládali, aby se čekací doby snížily na minimum. Po celé odpoledne zapisovalo osm vyučujících najednou a na závěr každého budoucího prvňáčka pozdravili ředitel  Luděk Petr se zástupkyní  Květou Sedliskou  a předali pamětní listy na památku na tento významný den. Několik památečních fotografií, pozvánka na školní karneval, který je určen i předškolákům, a pak už se budeme těšit na 1.září!

Děkujeme všem rodičům za důvěru, kterou vyjádřili tím, že své děti přivedli k zápisu právě k nám.

Radka Polívková