Oceněno bude vždy po pěti jednotlivcích v kategoriích žáků, dorostenců - juniorů a dospělých, dále tři nejúspěšnější sportovci z řad veteránů, tři kolektivy mládeže a tři kolektivy dospělých. Ceny se budou rozdělovat pěti trenérů,cvičitelům a funkcionářům TJ/SK, pořadatelům významných sportovních akcí a předána bude i cena Fair Play. Uzávěrka podání návrhů na okresním družení České unie sportu je pátek 3. ledna 2020.

Podmínkami pro zařazení navržených do nominací jsou:

výrazné úspěchy jednotlivců/kolektivů minimálně na úrovni krajských soutěží, dále úspěchy na MČR, případně ME, MS, atd., v případě trenérů, cvičitelů, funkcionářů TJ/SK je to dlouhodobá, úspěšná trenérská činnost s mládeží i dospělými, pozice osobního trenéra, trenéra kolektivů, který splnil kriteria pro ocenění jednotlivce nebo sportovního kolektivu, dlouhodobá organizátorská funkcionářská práce na úrovni TJ/SK.

Oceněn bude také pořadatel významné sportovní akce určené pro registrované sportovce i nejširší veřejnost a starosta obce s největší podporou sportu. Návrhy posílejte na adresu: Okresní sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou,z.s., U Stadionu 1498, 516 01 Rychnov n. Kn. či e-mailem: cstvrychnov@seznam.cz, musí obsahovat jméno a příjmení sportovce, data narození, adresu bydliště, členství v TJ/SK na území okresu Rychnov nad Kněžnou, oddíl, ve kterém sportuje, sportovní úspěchy dosažené v roce 2019, jméno navrhovatele.

Slavnostní vyhlášení ankety připravuje Okresní sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou, z.s. ve spolupráci s agenturou Sport Aktion s.r.o. Chomutov,  Městským úřadem Rychnov nad Kněžnou a pod záštitou předsedy ČUS Praha a starosty města Rychnova nad Kněžnou.