Mezi těmi 30, kteří se stanou jejich držiteli, jsou osobnosti listopadu 1989, vedle Marty Kubišové je to Vladimír Mišík nebo Šimon Pánek, a také osobnosti, které se zasazují o ideály občanské společnosti dnes, jako je Jan Hrušínský, Jiří Padevět nebo Tomáš Halík.

Symbolické klíče FAB rovněž dostávají zástupci médií, protože role svobodného tisku je v demokratické společnosti zásadní.