Proč došlo k únosu

Tím ale výčet rychnovských osudů provázaných s válkou zdaleka nekončí, ba naopak. Dnes se podíváme na dva Rychnováky, kteří za dob první světové války udělali něco nevídaného. Totiž unesli vojenskou loď.
Všechno se to událo na začátku října 1917.

Abychom ale pochopili motivace těchto dvou rychnovských vojáků, jmenovitě Bohumila Brkla a Bohumíra Petrly, je nejdříve nutné pochopit kontext doby.
Rok 1917 byl pro vývoj války zlomový. Zaprvé proběhla ruská revoluce, která měla za následek vystoupení Ruska z války. Ta byla v době únosu již na spadnutí a i oba Rychnováci měli zprávy o tom, že v Rusku se k něčemu schyluje.

Druhým zlomovým okamžikem byl vstup USA do války v důsledku vyhlášení neomezené ponorkové války ze strany Německa. Především druhá zpráva nevěstila pro vojáky německých a rakouských vojsk, do kterých patřili i Brkl s Petrlou, nic dobrého. Válka se pomalu ale jistě začala obracet ve prospěch západních mocností.

To znamenalo, že české vojáky bojující v rakousko-uherských barvách nečekalo nic pozitivního. Většina z nich ani necítila Rakousko jako svoji pravou vlast a neměli dostatek motivace za něj bojovat.

Za legiemi do Itálie

Mnoho z nich tak začalo přemýšlet o vstupu do vznikajících československých legií bojujících proti Rakousku a Německu. Stejnou vizi měli i Brkl a Petrla, kteří sloužili u námořnictva. Po dlouhém plánování se tak 5. října 1917 spolu s dalšími pěti únosci, většinou Jihoslovany, rozhodli, že unesou loď, na které sloužili. Torpédový člun Tb 11, kotvící v chorvatském Šibeniku.

Celou akci se jim i proti přesile rakouských a maďarských vojáků podařilo provést bez krveprolití a spolu se zajatou posádkou i kapitánem loď dovezli neporušenou až do italské Ancony, kde se následně přidali k legiím. Spolu s lodí se jim podařilo dovézt také mapu rakouských minových polí v Jadranu a pro Italy dosud neznámý přístroj na výrobu umělé mlhy.

Oba dva Rychnováci válku zdárně přežili a vrátili se do Rychnova. Brkl se poté odstěhoval do Hradce Králové, kde se také za druhé světové účastnil protinacistického odboje. Petrla se usadil v Rychnově, kde měl mechanickou dílnu.

Josef Krám, Martin Vašina