Nyní se kope na dalším místě, a to na křižovatce Sokolovské ulice a hlavního průtahu městem, kde také začala rekonstrukce chodníku. Po celkových úpravách by měla přibýt místa na přilehlém parkovišti a počítá se tu s osázením nové zeleně.