Po Rychnově se od února kácí suché nebo silně proschlé stromy. Město o tom informovalo na svém oficiálním webu: „Jednou z lokalit je sídliště Na Trávníku, kde došlo již na konci léta k uschnutí jehličnatých stromů po napadení kůrovcem. Tyto dřeviny je město povinno odstranit, aby nedocházelo k dalšímu rozšiřování kalamitního brouka. Zasažená plocha bude ve vhodném období nově osázena.“

Připravuje se také odborné ošetření třech starých lip na náměstí. Jejich stav je prý vzhledem k zaschnutí některých větví rizikový, a proto se bude zasahovat i do jejich korun.