Snímky zachycují období od 2. poloviny 19. století do roku 1960.

Fotografie z dalších let zatím zveřejněny nebyly kvůli zákonu na ochranu osobních údajů.