"Zámek bude prozatím otevřen v květnovém režimu od 10 do 16 hodin bez polední pauzy. Byli jsme nuceni provést některá opatření, které jsou, jak doufáme, dočasná. Dvě nejpodstatnější opatření jsou, že velikost skupiny je maximálně 20 osob včetně průvodce. Čas odchodu skupiny na trasu je upraven, průvodcům dáváme delší prostor pro odpočinek, protože výklad v roušce je náročnější. Nemůžeme tedy dodržet pravidelné hodinové intervaly. Čas nejbližší prohlídky je uveden na hodinách u pokladny," informoval zámek.

Kostel Nejsvětější Trojice, který prochází rekonstrukcí, a zvonice budou v letošním roce uzavřeny celoročně. Uzavřena je zatím i kavárna.