Kolem bývalé požární stanice, přes dnešní Poláčkovo náměstí, kolem budovy Okresního výboru KSČ, dnes Společenského centra, a dalšími ulicemi Rychnova nad Kněžnou se tehdy vinul lidský řetěz. Také on symbolizoval soudržnost lidí ve spojitosti s událostmi v Praze 17. listopadu 1989. Zachycuje ho řada snímků v průvodci místního badatele Josefa Kráma.

Průběh shromáždění na náměstí Zdeňka Nejedlého byl natáčen z oken spořitelny (24: 11.) a informace o generální stávce 27. 11. byly podávány na OV KSČ.

Je u nich datum 27. listopadu 1989. V ten den se však to nejdůležitější odehrávalo od pravého poledne na náměstí Dr. Zdeňka Nejedlého, kam mířili účastníci generální stávky. Jiní ji podporovali alespoň symbolicky svými podpisy na dopisech vyjadřujících souhlasné stanovisko se stávkujícími. V místním tisku byla účast odhadována na tisíce lidí.