Podle vyjádření starosty na prosincovém zasedání zastupitelstva města je to do budoucna dobře už proto, že veškerá infrastruktura s tím spojená od vrtu přes úpravnu vody, všechny vodovodní řady a kanalizace až po čistírnu odpadních vod patří městu. A poukázal také na výši příjmů z nájemného v minulých letech oproti vysoké částce, kterou město do vodovodů a kanalizací investovalo. Zastupitelé na tomtéž jednání odsouhlasili založení městské společnosti Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kněžnou, s.r.o. Cílem je všechny vybrané prostředky z vodného a stočného vrátit do provozu a investic a „udržet ceny“.

„Nás to samozřejmě netěší. Myslíme si, že podmínky, které jsme nabídli pro pokračování smlouvy s Rychnovem, byly mimořádně kvalitní a výhodné. Ale respektujeme rozhodnutí zastupitelstva. Všechny ostatní lokality nějakým způsobem ve spolupráci pokračují,“ uvedl Pavel Linzer, jednatel společnosti Energie AG Bohemia s.r.o., která je většinovým vlastníkem Aqua Servisu.

Tématu se budeme podrobněji věnovat ještě tento týden.