Práce na projektu téměř za 40 milionů korun začaly již tento týden. První přišla na řadu ZŠ Javornická v Komenského ulici.

Tyto instituce financují projekt vedený pod názvem: Integrovaný projekt v oblasti realizace úspor energií a obnovitelných zdrojů na objektech města Rychnova nad Kněžnou, v celkové výši 90 % z celkových způsobilých veřejných výdajů. Částka dotace dosahuje výše 18 165 368 korun z celkových plánovaných nákladů projektu, jež činí 38 774 536 Kč s DPH.

„Dotaci budeme čerpat na výměnu oken, dveří a zateplení několika objektů základních, mateřských škol a jídelen. Výsledkem však bude nejen nový vzhled zmiňovaných budov, ale především dojde ke snížení energetické náročnosti budov a snížení množství vypouštěných odpadních látek (CO2). Město se tedy snaží jak snížit náklady na vytápění objektů, tak přispět k ochraně životního prostředí,“ vysvětlil starosta Jiří Rokl.

Jak doplnil, stavební práce byly zahájeny na ZŠ Javornická v ulici Komenského čp. 37. „Zde již stojí lešení a tento týden začaly práce na výměně oken, zateplení fasády budovy, k úpravě topného systému výměnou regulačních hlavic a osazením centrální dálkově ovladatelné regulace vytápění jednotlivých místností a k zateplení půdy,“ upřesnil starosta s tím, že stavební práce budou souběžně probíhat i na dalších šesti budovách školských zařízení. Jmenovitě se jedná o MŠ Láň, MŠ Čtyřlístek, MŠ Klíček, ZŠ Masarykova, ZŠ Javornická a budovy jídelny Javornická a jídelny v ulici U Stadionu.

„U těchto objektů je taktéž navržena výměna oken a vstupních dveří, zateplení obvodového pláště budov, popř. i střechy, ve většině případů pak i úprava strojní části a navazující úpravy otopného systému. U jídelen budou využity obnovitelné zdroje energie, konkrétně se jedná o umístění solárních konektorů pro ohřev teplé užitkové vody,“ dodal Rokl.

Rychnov n. K. obdržel rozhodnutí o přidělení finanční podpory pro čerpání peněz z Fondu soudržnosti letos v červenci. Příslušným programem, ze kterého bude po podpisu smlouvy o financování čerpáno, je Operační program Životního prostředí, tedy druhý největší operační program České republiky.

Díky snížení spotřeby paliv na vytápění a celkovému zlepšení energetických vlastností obálky budov dosáhne město snížení emisí CO2 ve výši 241 t/rok a úspory 2650 GJ/rok. Dochází tedy nejen k úspoře nákladů a vzniku volných finančních prostředků, ale současně město zdůrazňuje i svůj šetrný přístup k životnímu prostředí.