Především bude dostatek vody a netrápí nás hlavní predátoři – kormoráni, kteří se pod led nedostanou. Potíže máme jenom s vydrami, kterých je – bohužel – dost," říká Václav Kalenda z Kolowratského rybářství v Opočně. Rybáři sice musí prořezávat led, aby se k rybám dostal kyslík, ale to Václav Kalenda považuje za normální.

Hluboký sníh a mrazivý čas neohrožuje ani lesní zvířata. „Krmení jen probíhá častěji a zvěř se drží víc u krmelišť," vysvětluje Vladimír Šabata z Mysliveckého svazu Rychnov. Kdo může ale uškodit, jsou běžkaři, kteří mohou zvěř vyplašit, ta se rozuteče do hlubokého sněhu, a tam může nastat problém. „Zvěř potřebuje v těchto měsících hlavně klid," upozorňuje myslivec. A rada na závěr pro ty, kteří chtějí přispět nějakou dobrotou. „Vhodné jsou kaštany, žaludy, mrkev nebo jablka, případně krmení, které se dá koupit v prodejnách." Sami myslivci krmí v zimě především senem.

Ani lesníky zima netrápí. Lesník Petr Víteček z Černíkovic také vidí pozitivum v tom, že bude dostatek vody. „Stromům sníh a mráz nevadí. K žádným polomům nedochází, jen výjimečně může při namrzajícím sněhu a dalším sněžení dojít k tomu, že se jednotlivý strom zlomí. Ale zatím jsme nic podobného nezaznamenali."

Příroda si s tvrdšími podmínkami poměrně snadno poradí. Naopak příznivě by mohla zapracovat v tom, že mrazy zlikvidují nebo alespoň omezí výskyt hmyzu, především nebezpečných klíšťat „Pro zimní přežití klíšťat jsou spíše než silný mráz, který trvá třeba i čtrnáct dní, mnohem nebezpečnější časté výkyvy teplot, kdy se z mrazů vyhoupne teplota nad nulu a zase spadne. Průměrná denní teplota nad pět stupňů aktivaci klíšťat spíše podporuje, pro jejich přežití je příznivá i sněhová pokrývka – v mrazech pomáhá přežít jak klíšťatům, tak drobným hlodavcům, na které se klíšťata přisávají.

Letošní zima je zatím mrazivější než v minulých letech, rozhodně se však nedá mluvit o tom, že by tyto mrazy populaci klíšťat zcela zdecimovaly – existuje však šance, že by mohly jejich množství výrazně ovlivnit." komentuje Veronika Krejčí z Krajské hygienické stanice.