Ne všichni jsou z nich ale nadšení.
Kulturní akce, které se budou konat ještě po dvaadvacáté hodině, budou muset být zahrnuty v obecní vyhlášce. Všechny akce tak budou muset být nahlášeny hodně dopředu, aby je zastupitelstvo stihlo projednat a schválit. Dříve mohlo město udělit výjimku hned, teď už to ale tak rychle nepůjde.

Změny týkající se nočního klidu ale nepřinesou komplikace pouze pořadatelům nočních venkovních akcí, ale i obcím a městům.
Města už nebudou moci jen tak udělit výjimku na akci, která narušuje noční klid a přesahuje svým trváním desátou hodinu večerní. Taková akce totiž bude muset být zahrnuta v obecní vyhlášce. V praxi to znamená, že návrh musí projít zastupitelstvem, což povede ke značnému prodloužení lhůty.

U tradičních akcí, které se konají vždy ve stejný datum, nebude problém zařadit je s předstihem do obecné vyhlášky. Komplikace ale nastanou u kulturních akcí, které mají datum pohyblivé. Radnice totiž dopředu mnohdy neví, kdy se přesně bude daná slavnost konat.
„Zatím to řešíme tak, že jsme zrušili dosud platnou vyhlášku. Momentálně jsme vyzvali jednotlivé spolky, které ve městě pořádají pravidelně akce, aby nám sdělili jejich datum a my je mohli zahrnout do nové vyhlášky," vysvětluje starosta Dobrušky Petr Lžíčař. Ten také říká, že zástupci města se ještě mají zúčastnit schůzky týkající se právě novely přestupkového zákona, kde by jim mělo být objasněno víc.

Sám dodává, že pokud bude muset být ve vyhlášce opravdu přesný datum, bude to problém. (star)