Josef Novotný, starosta Záměle:

Léto plné radovánek jsme v červnu v Záměli odstartovali oslavou výročí šesti set šedesáti let od první písemné zmínky o obci a sto pěti let výročí od založení školy. Akce přinesla návštěvníkům dny otevřených dveří na obecním úřadě, ve škole, hasičské zbrojnici a dalších místech. Vrcholem byly požární závody a živá hudba na místním hřišti. Slavností duch se přenesl i do Staročeských dožínek pořádaných na počest výročí sedmi set let narození Karla IV. spolkem Má vlast můj domov předposlední srpnový víkend. Představena zde byla hlavně zapůjčená putovní celorepubliková výstava Otec vlasti, doplněná o díla dětí ze škol v Záměli, Doudlebách nad Orlicí a Potštejně.

Vedle veselení jsme stihli také opravit poškozené zábradlí známé lávky s Vodníkem Floriánem. Z toho důvodu byla lávka téměř celý srpen zavřená.

V nedávných dnech podalo zastupitelstvo obce žádost o dotaci ministerstva zemědělství na rekonstrukci místní čističky odpadních vod. Stávající dožitá technologie čističky již nutně potřebuje výměnu. Pokud dotaci získáme, rádi bychom během zimy vysoutěžili firmu a na jaře příštího roku začali s realizací, která by následně během tří měsíců měla být dokončena. Dotace nám pokryje sedmdesát procent nákladů, které odhadujeme na tři a půl milionu. V případě nezdaru v jejím získání akci odložíme a budeme žádat znovu.