Projekt Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny může počítat s podporou státu. Vláda ČR se k tomu zavázala, když 5. října aktualizovala dřívější usnesení vlády z 9. února 2015 a z 21. června 2017, na jejichž základě projekt běží. Slíbila tak podpořit nejen vznik nových ploch pro investory ze zpracovatelského průmyslu nebo z oblasti výzkumu a vývoje, ale i rozvoj dopravní a technické infrastruktury a občanské vybavenosti. Tím se mají zmírnit dopady prudkého rozvoje výroby kvasinské automobilky a subdodavatelů na Rychnovsku.

„Na příštím krajském zastupitelstvu 14. prosince projednáme aktualizované vládní usnesení o podpoře průmyslové zóny na Rychnovsku. Řešit se bude například směna pozemků, díky které se zakončí projekt budování průmyslové zóny Kvasiny-sever,“ uvedl náměstek hejtmana Pavel Bulíček odpovědný za oblast investic, IT a inovací.

Senioři a koronavirus - Ilustrační foto
Návštěvy do Jitřenky mohou od soboty, ale musí splnit podmínky

Projekt neběží bez problémů. Oproti původním předpokladům se některé akce nepodařilo uskutečnit, a to zejména kvůli nevypořádání majetkoprávních vztahů. Většina nabírá zpoždění. U již schválených akcí se termíny posouvají z důvodu upřesňování technického řešení podle požadavků dotčených orgánů státní správy v rámci správních řízení do konce roku 2023.

Do zmíněné aktualizace usnesení vlády nejsou zařazeny žádné nové akce. Do průmyslové zóny tak půjde celkem 8,066 miliard korun státní dotace za celý region.

Podle hejtmana Martina Červíčka rozvoj průmyslové zóny Solnice-Kvasiny překonal veškerá očekávání: "Tím došlo k neúměrně vysokému zatížení okolního území a obcí, které trpí zvýšenou dopravní zátěží, násobným přírůstkem osob žijících v daném místě a současně nedostatečnou nabídkou kapacit nájemního bydlení a občanské infrastruktury. Státní podpora průmyslové zóně na Rychnovsku má i díky spolupráci se společností Škoda Auto dosáhnout částky 8 miliard korun."

ilustračka k výstavě
Výzva: Pošlete nám fotografie své vánoční výzdoby

Tyto prostředky už pomáhají především s rozvojem dopravní infrastruktury, ale také zdravotnictví, školství nebo kultury.

"Klíčové jsou především obchvaty měst a zrychlení dopravního napojení ve směru na Hradec Králové a dálnici D11 a také modernizace rychnovské nemocnice. Mimochodem díky plánované směně krajských pozemků s automobilkou je také připravena 150milionová investice na výstavbu protihlukového valu před obcí Kvasiny,“ doplnil Martin Červíček.

Pro Královéhradecký kraj se jedná celkově o investiční akce ve výši 2,769 miliardy korun a předpokládané spolufinancování ve výši 557,1 milionu korun podle jednotlivých podílů spolufinancování stanovených podmínkami jednotlivých programů.

V období let 2016 až 2019 vynaložil Královéhradecký kraj na projekt rozšiřování průmyslové zóny Solnice-Kvasiny ze svých prostředků 143,8 milionu korun. Letos je to částka 18,2 milionu korun. Celkově bylo do regionu investováno v tomto období 534,5 milionu korun.