V takovém případě je prý nutné, aby ještě před schvalováním rozpočtu byla s bankou podepsána smlouva o poskytnutí tohoto úvěru. Po předložení návrhů bank, které byly obeslány, budou jejich podmínky zhodnoceny. Provizorium bude zatím hradit hlavně provozní výdaje. Z dlouhodobých investic pouze ty nedokončené.