Ekolog Martin Hanousek odpovídal čtenářům Rychnovského deníku.


Mám z těch sporů ohledně výstavby přehrady zmatek. Nevidím důvod, proč ne přehradu. Vysvětlete mi to. Není tu žádná chráněná flora, ani živočichové. Nechápu ten váš odpor proti přehradě. Suchý poldr by navíc hyzdil krajinu. (Monika Janečková)


Chráněných živočichů a rostlin zde průzkum zjistil kolem 47 druhů. Dále je zde řada druhů, které jsou velmi významné, avšak nejsou zákonně chráněni. Místo má parametry evropsky významné lokality především pro 3-4 druhy. Výskyt těchto živočichů je vázán především na úsek, který by byl zdevastován výstavbou vodní nádrže, jelikož ostatní úseky se podařilo zlikvidovat či znehodnotit vodohospodářům především v 30. a 70. letech 20. století.


Vaše argumenty pro suchý poldr zní pro laika jako logické. Avšak musím oponovat: Vodní nádrž by nebyla velká, nebyl by zásah do krajiny tak radikální. Z dlouhodobého hlediska máte pravdu, ale nyní nevidím žádného potenciálního investora, který by vyřešil návrat krajiny do původního stavu. Řešit situaci musíme teď. Nezapomeňme, že všude žijí i LIDÉ! (Blanka Čiháčková, místostarostka Dobrušky)


Snažím se šířit nikoliv argumenty své, ale názory odborníků, které jsou kdesi skryty v nevábných dokumentacích k onomu dílu. Zásah do krajiny hodnotili odborníci z Jihočeské univerzity, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, CHKO Orlické hory, Ministerstva ŽP, Krajské hygienické stanice…atd. Jsou proti variantě vodní nádrže.

Výmluvy s nedostatkem financí jsou liché, když je na přehradu 576 milionů. Možnosti financování doporučuji konzultovat s Ministerstvem ŽP, správcem toku Povodí Labe.

V současné době do naší republiky poplyne obrovské množství finančních prostředků v souvislosti Operačními programy EU. Velká výzva pro obce! Osobně jsem zvědav, jak so s ní poradí?

Jaké existují alternativy k přehradě, které by dokázaly vyřešit problém s povodněmi? (Tomáš Hojný)


Varianty lze rozdělit na dvě základní kategorie - jsou to technická a pak přírodě blízká opatření. K protipovodňové ochraně: Máme dvě varianty technické, které předkládá Povodí Labe - vodní nádrž a pak tzv. suchou nádrž poldr. Obě jsou si z hlediska ochrany rovnocenné. Výhoda technických opatření je, že jsou relativně rychlá!

Přírodní opatření jsou dlouhodobá, ale přináší ještě řadu dalších funkcí a určitě bychom na ně neměli rezignovat naopak - jedná se o revitalizace toků, změnu lesního hospodaření atd. Jako naprostou prioritu vidíme ochranu a obnovu rozlivových oblastí.


Jednoznačně jsem pro nádrž. Je nutné uvažovat globálně. Vy si prosazujete suchý poldr, tvrdíte, jak vám záleží na přírodě a klidně necháte rok co rok umírat ryby. (rybář)


Tak to ale vůbec není. Naopak s vámi rybáři zcela souhlasíme v tom, že umírání ryb následkem nízkých průtoků je skutečně problém.

Jaké je podle nás řešení? Opět se musím odkázat na to, že největší škody na toku učinili vodohospodáři regulacemi a odvodněním.

Ochranáři spolu s rybáři by měli prosazovat revitalizaci toku Dědiny - my v tomto již činíme kroky. Sám jistě víte, že průtok není jediným kritériem. Důležité je obnovit tok tak, aby vypadal jako v místě, které chce Povodí Labe vodní nádrží zdevastovat.

Kompletní rozhovor naleznete ZDE (klikni).