"Vzhledem k aktuální krizové situaci a jejím různým omezením jsme Vám pořád k dispozici pro individuální vysloužení svátostí nebo duchovní rozhovor přes telefon, mobil, e-mail, Skype, Messenger, WhatsApp," oznámil svým farníkům dobrušský děkan a vikář rychnovského vikariátu Augustín Slaninka.

Jak prozradil v rozhovoru, také letošní zpovědi před Velikonocemi se odehrávaly v nezvyklé atmosféře a byly tak nejen pro něj, ale i věřící novou zkušeností: "Kdo měl zájem, mohl se vyzpovídat. Zpovídali jsme venku. Každý rok před svátky tady v Dobrušce a okolí chodí ke zpovědím hodně lidí. Teď se lidé bojí, jsou opatrní. V rámci naší církve, když je člověk v takovém nebezpečí, stačí olitovat hříchů a ke zpovědi může přijít, až bude mít tu možnost."

close Ze žehnání motorkám v Pohoří v roce 2017. info Zdroj: zdroj: Misijní společnost sv. Vincenta de Paul zoom_in Jak jinak udržujete kontakt se svými farníky?
Máme kontakt s farníky přes maily, posíláme jim farní ohlášky a informace, tady v Dobrušce, v Přepychách, Opočně i Solnici. A potom jsme ve spojení také telefonicky, prostřednictvím Skypu. Přes Skype nezpovídáme, ale může s námi tak komunikovat někdo, pokud chce řešit nějaký problém. Někdy potřebují jen takový rozhovor. Ne že bychom byli stále na Skypu, ale lidé tyto duchovní rozmluvy využívají.

Kromě Skypu používáte i Facebook, Messenger, WhatsApp, musel jste se v tomto směru učit něčemu novému?
Používám tyto technologie běžně, od samotného začátku. Přednášel jsem také na vysokých školách a tam jsme museli být v tomto ohledu zdatní. Pokud je člověk v kontaktu s mladými, naučí ho novým věcem. Musí umět držet krok a to je dobře. Využíváme těchto možností, ale čekáme, až se to změní a budeme se moci vrátit k normální komunikaci, nejen přes masmédia.

Jak nyní vypadají bohoslužby?
Každý den jsme v jiném kostele, my tři kněží spravujeme 64 obcí a osad v osmi bývalých farnostech. Samozřejmě bohoslužby jsou bez lidí, ale vysíláme je přes internet. Dejme tomu v neděli jsme byli v Solnici, v pondělí v Přepychách, v úterý ve Skuhrově, ve středu v Pohoří… Takto budeme vysílat až do neděle. Ale děláme i jiné věci, práce mám dost, já osobně se nenudím, dokonce nestíhám.

Jakou máte na to všechno odezvu?
Lidé nám například poslali mail, jak prožívali svátky. Měli jsme jít na křížovou cestu do Přepych, svěřují se svými zkušenostmi, jak byla celá rodinka v poutním místě Rokoli. Nebo jedna rodina, která má šest dětí, nám psala, jak byla sama v Dřízně. Lidé nyní nacházejí hlubší vztahy ke své rodině.

Jak Vy osobně vnímáte tuto nejednoduchou situaci?
Byl jsem šokovaný na Velký pátek. V Bílém Újezdu na farní zahradě má pan kostelník včelín. Včely jsem tam ale neviděl. Myslel jsem, že nejsou puštěné, ale nebylo to tak. Všechny uhynuly, ve všech 13 úlech. Pozorujeme, že nemocná je půda, vzduch, voda, všechno okolo nás. V tom nemocném světě asi nezůstane poznamenán jen člověk, je poznamenaná i příroda, které jsme součástí.
Myslím si, že až to všechno skončí, jedna skupina lidí si řekne: chválabohu, že jsme z toho vyšli, a bude žít tak jako dříve, druhá skupina z toho všeho možná bude ještě těžit a třetí skupina si snad z toho vezme nějaké ponaučení, pro větší skromnost, změnu ekologického smýšlení, vztahu k přírodě a okolí. Já osobně tuto situaci vnímám jako příležitost k pozastavení a hledání hlubšího smyslu života a jednotlivých událostí.

Pozastavení nad čím například?
Kdosi řekl zajímavou věc: "Pánbůh odpouští vždy, člověk někdy, ale příroda nikdy." Mě třeba mrzí, že se ještě nedělají nějaké brigády, abychom zastavovali vodu v krajině bez toho, že bychom dělali nějaké hráze. Jeden metr krychlový půdy je schopný pojmout 300 až 500 litrů vody.
Arocha při Dobrém nabízela před dvěma lety starostům a dalším zájemcům třídenní sympozium na toto téma, nikdo se nepřihlásil. Akce se musela zrušit. Lidé si myslí, že změna klimatu se udělá sama. My ji ale můžeme ovlivnit.Mluvím o tom všem proto, že po pandemii koronaviru může nastat ekologické obrácení a člověk si začne přírody více vážit. Člověk si teď víc než kdy dřív uvědomuje, že je bezmocný, musí si také uvědomit, že není všemocným pánem a musí respektovat zákony vesmírné, ekologické i etické.