Děti z vesnické školky včera zprvu udiveně hleděly na nezvyklou návštěvu. Popovídat si s nimi o bezpečnosti na silnicích totiž přišli rychnovští policisté.

Počáteční ostych rychle ztratily a zapojily se aktivně do debaty. Ukázaly, že základní vědomosti jim nejsou cizí, ale zároveň vyplulo najevo, že někteří z rodičů nerespektují předpisy týkající se přepravy mladších osob, nad čímž přítomní policisté jenom nevěřícně kroutili hlavou. Policisté dětem na závěr rozdali reflexní vestičky.

„Při těchto akcích se zaměřujeme na mateřské školy v menších obcích, protože zde velmi často není možné využívat chodníky jako ve městech,” vysvětlila policejní mluvčí Alena Kacálková, proč byla vybrána tato škola, a dále poznamenala, že během letošního roku takto stihnou navštívit celkem čtyři školky. Akce nesoucí název „Jsme vidět” se uskutečnila ve spolupráci s Besipem a proto bude záležet hlavně na této organizaci, zda bude pokračovat i v příštím roce.

Není nutné dlouze zmiňovat, že podobné akce jsou potřebné. Je důležité působit na řidiče i na chodce, zejména pak malé děti. „Mohu uvést případ, kdy řidič projel na červenou přechod pro chodce v Solnici a následně porazil dítě. Naštěstí se to obešlo bez vážnějšího zranění. Mezi dospělými chodci jsme však na Rychnovsku řešili i smrtelné zranění,” uvedla Alena Kacálková.

Mezi nebezpečnými úseky policistka zmínila místo mezi Týništěm a Albrechticemi, kde řidiči většinou nerespektují omezení rychlosti a kudy chodí spousta dětí. Problémy jsou však ve všech větších městech. Z menších obcí je problematická třeba silnice přes Skuhrov nad Bělou.

Přitom nic nenasvědčuje tomu, že by se situace lepšila. Je tomu spíše naopak. Velice ohroženou skupinou jsou děti prvního stupně navštěvující druhou nebo třetí třídu. Ty již chodí bez doprovodu rodičů, ale nemají ještě dostatečné zkušeností.

Včera nešlo o jedinou akci zaměřenou na bezpečnost dětí v silničním provozu. Na dopravním hřišti v Rychnově na Kněžnou se uskutečnila Dopravní soutěž mladých cyklistů pro žáky pátých tříd základních škol. „Máme účast 64 dětí z 11 škol. Ty postavily celkem 16 družstev,” popsala Svatava Tichá, tajemník soutěže, a dodala, že jde hlavně o prověření znalostí nabytých ve čtvrté třídě.

Hodnocena byla pravidla silničního provozu po teoretické i praktické stránce, jízda zručnosti a poskytování první pomoci. „Akce má význam především pro školy, které nemají vlastní dopravní hřiště. Je hodně znát, kde se této problematice pedagogové věnují,” doplnil Aleš Lenfeld z Dopravního inspektorátu v Rychnově nad Kněžnou. Podle něj je často větší problém s dospělými cyklisty, kteří jezdí za snížené viditelnosti neosvětleni nebo pod vlivem alkoholu.

Jak jezdit na kole

- pokud je to možné, využívat sítě cyklostezek
- nejezdit pod vlivem alkoholu
- předvídat rychlost motorových vozidel
- používat ochrannou helmu i u skupin cyklistů, kterým to přímo neukládá zákon
- používat reflexní prvky jako je vesta nebo pruhy na oblečení
- za snížené viditelnosti jezdit se zapnutými světly nebo blikačkami
Jak správně přejít přechod pro chodce

- kde je to možné, využívat přechod pro chodce nebo podchod
- ať se děti postaví ze kterékoliv strany, nalevo budou mít auto vždy blíže, proto je nutné se podívat nejdříve doleva, pak doprava a ještě jednou doleva
- nevstupovat do vozovky před rychle jedoucím vozidlem
- nespoléhat na absolutní přednost na přechodu, protože často řidiči nevěnují okolí dostatečnou pozornost a nezastaví
- je dobré navázat oční kontakt s řidičem