S těmito a dalšími konkrétními potížemi pomáhá rodinám v sociálně vyloučené komunitě v domech na Pelclově nábřeží Jana Licková, terénní pracovnice z občanského sdružení Romodrom, které působí v různých oblastech podpory a pomoci lidem především z řad příslušníků romské národnostní menšiny.

Práce přibývá

Jana Licková působí mezi lidmi, kteří žijí „na Pelcláku“, už od července. Že je o její služby zájem, dokazuje zvýšení počtu žádostí klientů z července na srpen – v prvním měsíci řešila 65 případů, v srpnu už skoro o třicet více. Jde o lidi z jednadvaceti bytů, přičemž ve většině rodin jsou malé děti. „Pomáhala jsem klientům například při vyřizování žádostí o příspěvky na školní pomůcky,“ popsala část náplně své práce Jana Licková. Preventivní podpora určená na školní pomůcky pro lidi s více nezaopatřenými dětmi, popřípadě pro neúplné rodiny je poskytována z prostředků města a je podmíněna mimo jiné bezdlužností žadatelů vůči městu Rychnov nad Kněžnou. Pro žáka prvního stupně ZŠ činí tato částka 600 korun, pro žáka druhého stupně 800 korun a pro středoškoláky tisíc.

Přes léto každodenní doučování

„Přes léto jsem zdejší děti doučovala každý den, odteď budu doučování věnovat třicet hodin měsíčně,“ vysvětluje Jana Licková, jak v praxi vypadá její působení ve zdejších rodinách. Jednak si vzala na starost dohled nad školní přípravou a docházkou dětí a za druhé půjde o individuální doučování. Navíc plánuje připravovat pro své svěřence kreativní činnosti, a to ve spolupráci s nízkoprahovým Centrem 5KA. „Působení slečny Lickové vnímáme velmi pozitivně,“ vyjádřil se s uznáním Martin Vlasák za Centrum 5KA, kam některé děti z Pelclova nábřeží pravidelně dochází.

Romský breakdance

Činnost obou občanských sdružení (Romodrom a Od5k10) se vzájemně doplňuje. 5KA se stará o děti a mladé lidi od jedenácti let, Jana Licková chce vytvořit platformu pro volnočasové aktivity mladších dětí. Také pomohla iniciovat vznik nové romské taneční breakdanceové skupiny. „Domluvili jsme se na poskytnutí prostoru za účelem tréninku breakdance,“ uvedl Martin Vlasák.