Zastupitelstvo obce už schválilo pořízení nového traktoru, který bude opatřen předním nakladačem a frézou. Doposud měli v Rokytnici samostatně traktor a frézu. Teď by mělo být vše „v jednom".

Zastupitelé také posvětili radou vytvořené podmínky pro veřejnou zakázku. Teď už bude záležet jen na nabídkách. Město však nezaplatí za pořízení techniky celou částku najednou, ale platby by měly být ve splátkách.