O jednu stěnu je opřené staré zdobené kování, o druhou rozpadající se víko rakve. A polorozbořená je i jedna ze stěn klenuté hrobky, nazelenalá omítka místy opadává. 3D model dává nahlédnout do útrob krypty pod kostelem Nejsvětější Trojice v Rokytnici v Orlických horách, kde byly uloženy ostatky příslušníků rokytnické větve Nostitzů, majitelů zdejšího panství. Toho posledního v roce 1890. Jenže od té doby zub času a hlavně vlhkost na hrobce „zapracovaly“ natolik, že bude nutná její rekonstrukce.

„Je plánováno odvlhčení a rekonstrukce hrobky. Před tím, než k tomu dojde, byla vytvořena její digitální kopie i vnitřního vybavení. Velmi podrobně byla skenována bohatě zdobená kovová rakev hraběte Josefa von Nostitz - Rieneck (+ 16. 10. 1890). Pro vytvoření podrobné dokumentace jsme volili kombinaci laserového měření, stereofotogrammetrie a metody obrazové korelace. Celá tato akce proběhla v úzké spolupráci s městem Rokytnice v Orlických horách, společností Geo-cz a Archeologickým centrem Olomouc,“ uvádějí pracovníci Muzea a galerie Orlických hor.

Podrobný odborný průzkum pak snad napoví, jak původně prostory vypadaly a zda historie kostela nesahá ještě hlouběji do minulosti, než se předpokládalo.

„Pochází z počátku 17. století a co tam bylo dříve, nás všechny zajímá. I proto se tam nedestruktivní průzkumy dělají," vysvětluje rokytnický starosta Petr Hudousek.

Za vzniklými škodami v kryptě stála zejména vysoká hladina spodní vody.

Stávka učitelů 6. listopadu 2019. Ilustrační foto
Na většině škol se ve středu normálně učí

„S největší pravděpodobností se tam proto voda objevovala a naši předkové, když ve 30. letech opravovali kostel, rozhodlo se, že se hrobka zazdí. Zazdili větrací otvory, vchodový portál. Zůstalo to tak až do roku 1991, kdy se hrobka otevřela a zjistilo se, že tam už voda není,“ říká starosta.

Za minulého režimu totiž v okolí kostela vyrostla sídliště, která síť pramenů narušila, hladina spodní vody klesla a z hrobky voda zmizela. Zanechala však za sebou spoušť a zničené rakve. Ty dochované byly zatím přemístěny do náhradních prostor, stejně jako ostatky těch, jejichž schrány se rozpadly.

„Byly exhumovány a do krypty se vrátí v náhradních schránách. Rekonstrukce pak začne, až nám dá ministerstvo kultury peníze z programu regenerace. Hrobka je v majetku Římsko-katolické církve, takže po dohodě s farností, získání státních peněz a dodání našich a farních peněz se do toho můžeme pustit,“ říká starosta.

V budoucnu by se hrobka mohla otevřít veřejnosti, stejně jako kostel. I ten však potřebuje opravit.

„Co se týče stavebně-technické části, je poměrně cenný. Byly bychom rádi, kdyby byl kostel relativně v pořádku a mohl být zpřístupněn. V sezoně by se tam provázelo pietně jak do hrobky, tak lodí kostela, případně do věže. Jsou to všechno velmi zajímavé prostory, ale potřebují nemalé finanční prostředky, aby je bylo možné zpřístupnit," dodává Petr Hudousek.

Ilustrační fotografie.
Betlémářství přibylo na krajský seznam tradiční lidové kultury

Zajímavosti o hrobce pod kostelem Nejsvětější Trojice

Jsou zde pohřbeni i rodinní příslušníci rokytnické větve Nostizů, jejichž jména dala vzniknou místopisným názvům v okolí. Například hraběnka Johanna Nostitzová rozená Beesová, po níž byla pojmenována nedaleká osada Hanička, její jméno nese i známá vojenská tvrz. „Dochovala se bohužel pouze v kosterních pozůstatcích, které máme uloženy v krabici. Později budou umístěny v malé náhradní schráně zdobené erbem,“ uvádí rokytnický starosta Petr Hudousek.

V původní hrobce byli pochováni členové rodu Maušviců, dřívější majitelé panství. V dnes vybouraném výklenku byl zazděný pochozí kámen, na němž je vysekán erb Maušviců. Původně ležel na podlaze v kostele.