„Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách na svém jednání 11. září 2023 zvolilo nové vedení města. Do funkce starosty města byl zvolen PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., Eva Levá byla zvolena funkce místostarostky města, Markéta Jirátová, DiS., MUDr. Zdeněk Vošvrda a Bc. Daniel Divíšek byli zvoleni členy rady města. Za novou radu města bych rád řekl, že nás čeká hodně práce pro město a věřím, že bude vidět,“ uvedl na facebooku města Rokytnice v Orlických horách Jiří Štěpán.

Nové vedení města po posledních komunálních volbách bylo zvoleno až 31. října 2022, starostou se stal Luboš Michalec, místostarostou Michal Štefek (oba Sdružení pro Rokytnici). Další křesla radních připadla Vendule Michalcové (Město ROH), Kláře Fišerové (Sdružení pro Rokytnici) a Zdeňku Duškovi (Sdružení pro Rokytnici). Komunální volby přitom vyhrálo uskupení Rokytnice PRO v čele s Jiřím Štěpánem, který měl také nejvyšší počet preferenčních hlasů. Skončilo však v opozici. „Udělali jsme maximum, ale dva hlasy rozhodly,“ komentoval výsledek Štěpán. „Vedení radnice přejeme, aby ze všech sil pracovalo ve prospěch města a všech jeho obyvatel. My to budeme velmi pozorně sledovat. Začínáme opoziční práci,“ doplnil tehdy.

Pondělní jednání zastupitelstva je ke shlédnutí na kanále YouTube:

Zdroj: Youtube

Pondělní jednání se neslo v poněkud vyhrocené atmosféře. Pro odvolání dosavadního vedení města hlasovala v pondělí nadpoloviční většina přítomných zastupitelů.