Vyvrcholily tím spory na rokytnické radnici. Část zastupitelů v čele se Štěpánem kritizovala zejména malou aktivitu dnes již bývalého vedení při přípravě investic.

„Některé názory jsme si nahlas vyříkali a bývalé vedení s tím nějakým způsobem pracovalo. Jsme otevření spolupráci a je na jednotlivých zastupitelích, jak se k tomu postaví. To však nedokážu předjímat,“ říká exhejtman, neuvolněný starosta Rokytnice a pedagog Univerzity Hradec Králové Jiří Štěpán.

V pondělí jste se stal starostou, čím se nyní nové vedení Rokytnice zabývá?

Uskutečnily se schůzky se zaměstnanci, navštěvuji organizace zřizované městem a příspěvkové organizace. Zároveň musíme projít dokumentace k projektům a připravit práci do budoucna směřující k získání externích finančních prostředků, které chceme čerpat prostřednictvím dotací.

Kritizoval jste kroky minulého vedení města, bude mít vyhrocená situace nějaké pokračování nebo důsledky?

Došlo ke změně na pozici starosty, místostarosty a členů rady a v tuto chvíli je tím situace vyřešená. Je na minulém vedení, jak bude dále konat, ale z mého pohledu není potřeba v tomto směru nic dalšího řešit. Uvidíme, jak se k tomu postaví kontrolní výbor.

Co se týká další spolupráce, nenarušila ta dosavadní vztahy uvnitř zastupitelstva do budoucna?

Těžko říci. Některé názory jsme si nahlas vyříkali a bývalé vedení s tím nějakým způsobem pracovalo. Jsme otevření spolupráci a je na jednotlivých zastupitelích, jak se k tomu postaví. To však nedokážu předjímat.

Jaké konkrétní úkoly máte aktuálně před sebou a čeho chcete v Rokytnici dosáhnout v delším horizontu?

To spolu úzce souvisí. V tuto chvíli potřebujeme popsat stav připravenosti jednotlivých investičních akcí, zajistit potřebné dotační programy a tyto projekty realizovat. Týká se to infrastruktury, úspor energií či vzdělávání, tedy toho, kde je možné získat regionální, národní i nadnárodní dotační tituly.

Můžete jmenovat konkrétní investiční akce?

Jedná se například o opravy chodníků a parkovišť nebo zateplení budov. To jsou akce, které nyní musíme řešit.

Po volbách jste avizoval, že se těšíte na práci v opozici. Co se vám za ten zhruba rok podařilo z této pozice prosadit?

Navrhovali jsme městu, co by se podle nás mělo udělat. Podařilo se podat projekt v oblasti životního prostředí. Pokud si dobře pamatuji, byl to jediný dotační titul, který město po volbách podalo. Zároveň jsme navrhovali postupy a kroky ve prospěch občanů týkající se například jednání o lékárně a dalších službách, nicméně vedení města mělo právo a povinnost s nimi nakládat a dále tyto myšlenky rozvíjet. Z mého pohledu město za ten rok některé kroky sice udělalo, ale podle mého názory jich je mnohem méně, než by jich mohlo být.

Čeho se týkal zmínění projekt v oblasti životního prostředí?

Jednalo se obnovu aleje a výsadbu stromů. Zároveň jsme však doufali, že bude podán projekt na opravu místních komunikací, respektive propustků, ale pan starosta tuto žádost nepodal.

Jak se vám v komunální politice hodí zkušenost s vedením Královéhradeckého kraje?

Jakákoli samospráva spočívá zejména v jednání s lidmi. Zkušenosti a kontakty, které jsem jako hejtman získal využívám a budu využívat i nadále ve prospěch Rokytnice. Každá zkušenost ze samosprávy je cenná. Byl jsem osočován, že tahám metody takzvané velké politiky do komunální politiky. Chodník nebo parkoviště však nejsou ani levicové, ani pravicové, ani stranické nebo nestranické. Buď jsou, anebo nejsou. Je otázka, co dotyční vnímají jako velkou politiku, když mě označují za původce některých nesvárů.

Do Rokytnice jste jezdil od dětství, nyní zde žijete natrvalo a jste starostou. Jak se z vašeho pohledu změnila, a jak vidíte budoucnost nejmenšího města na Rychnovsku?

Kvůli přítomnosti sovětské armády byla Rokytnice dlouho vnímána jako město, které není příliš hezké. Pan starosta Petr Hudousek však odvedl ohromné množství práce a Rokytnice za jeho vedení zkrásněla. Byl bych velmi rád, aby byla ještě více pomyslnou branou do Orlických hor a zároveň se dále rozvíjela ve prospěch jejích obyvatel. Pro mě to znamená soustavnou práci na investicích a rozkvětu města ve všech oblastech, včetně kultury, sportu nebo třeba dobrovolných aktivit, které tady skvělým způsobem fungují díky místním spolkům a společnostem.

Daří se v Rokytnici udržet mladé lidi?

To je obecný problém menších měst související s dostupností bydlení a služeb. Královéhradecký kraj má vysoký průměrný věk obyvatel a je to jeden z úkolů, který musíme řešit.

Jako historik a pedagog Univerzity Hradec Králové se zabýváte dějinami 20. století. Je v tomto ohledu Rokytnice a orlickohorský region zajímavý i z vašeho odborného hlediska?

České hory prožily ve 20. století mnohé turbulence. Do tváře našeho města se samozřejmě vepsal zánik Rakouska-Uherska, vytvoření Československé republiky, otázka česko-německého soužití, příliv obyvatel odjinud a později i pobyt sovětské armády. Profesní hledisko i osobní a pracovní zkušenosti se samozřejmě propisují i do práce v samosprávě, ať je to ta krajská nebo obecní.

Jak se měnilo vedení Rokytnice v Orlických horách
Vedení města po posledních komunálních volbách bylo zvoleno 31. října 2022. Starostou se stal Luboš Michalec, místostarostou Michal Štefek (oba Sdružení pro Rokytnici). Další křesla radních připadla Vendule Michalcové (Město ROH), Kláře Fišerové (Sdružení pro Rokytnici) a Zdeňku Duškovi (Sdružení pro Rokytnici). Komunální volby přitom vyhrálo uskupení Rokytnice PRO v čele s Jiřím Štěpánem, který měl také nejvyšší počet preferenčních hlasů. Skončilo však v opozici.
Současné vedení města zastupitelstvo Rokytnice v Orlických horách zvolilo na jednání 11. září letošního roku. Do funkce starosty byl zvolen Jiří Štěpán, místostarostkou je Eva Levá a členy rady města se stali Markéta Jirátová, Zdeněk Vošvrda a Daniel Divíšek. Pro odvolání dosavadního vedení města v pondělí hlasovala nadpoloviční většina přítomných zastupitelů.