V Rokytnici v Orlických horách nežije, ale přece ho to sem táhne. A nejen jeho. Jsou to i rodinné kořeny, ke kterým se někteří vracejí. Ladislav Hoffmann bude jedním z těch, kteří se v pátek pustí do obnovy lipové aleje k rokytnické kapli sv. Anny. Ta byla vystavěna na paměť velké neúrody a drahoty a dokončena přesně před 300 lety.

„V pátek 3. listopadu ve 14 hodin budeme v Rokytnici v Orlických horách novou výsadbou doplňovat s místními aktivními občany lipovou alej ke kapli sv. Anny. Výsadby se pravděpodobně zúčastní i několik dřívějších rokytnických krajanů,“ uvádí v pozvánce Ladislav Hoffmann.

Ze stezky vedoucí na Anenský vrch, návštěvníci si mohou užít krásné výhledy z rozhledny.
Orlické hory v obležení. Turisty lákaly i úchvatné výhledy z Anenského vrchu

Jak připomíná, něco podobného se v Rokytnici konalo již v roce 1723, kdy kaple sv. Anny byla dostavěna a byla vysázena alej od pivovaru ke kapli.

„Novější historii vytvářela v roce 2020 skupina rokytnických nadšenců (Křížovníci) kolem pana Kašky. Obnovila podle dochovaných fotografií repliku takzvaného Pivovarského kříže. Dozvěděl jsem se o tom náhodou důsledkem instalace pamětní desky pro Karla Plachetku v Rychnově na Poláčkově náměstí. Loni na podzim 2022 jsem dal podnět k vysazení dvou lip u kříže. Omlazení aleje je jenom logický krok. Jak o Pivovarský kříž, tak o kapli se dlouhá leta starala moje teta Ida Plachetková, manželka Aloise Plachetky, majitele pivovaru,“ vysvětluje Hoffmann, který do Rokytnice přijede z Cítova pod Řípem.

Spoluúčast bývalých obyvatel Rokytnice považuje za správnou a podporuje ji: „Nejenže v Rokytnici byli a jsou doma, ale také se podíleli na obnově kaple v roce 1996.“ 

Podívejte se na výsek videa Karla Kubišty o historii kaple:

Zdroj: Karel Kubišta/YouTube

Kapli sv. Anny v Rokytnici v Orlických horách nechal nad zámeckým pivovarem nedaleko od zámeckého areálu v letech 1722 a 1723 vystavět Jan Karel Nostitz (1673-1740), syn Kryštofa Václava Nostitze a Juliany Metychové z Čečova. Poutní kaple zasvěcená sv. matce Anně, sv. Šebestiánovi a čtrnácti sv. pomocníkům byla dle pověsti vystavěna jako připomínka špatných časů – neúrody a velké drahoty. Na místě kaple snad původně stávala „střelnice“, nebo snad lovecký pavilon, což by mohlo odpovídat vzhledem k umístění stavby na kraji panských luk nedaleko od zámeckého areálu.

Osud však ke kapli nebyl vždy vstřícný. V roce 1787 byla kaple na základě vydaného dvorského dekretu císaře Josefa II. uzavřena a prodána ve veřejné dražbě. Za 31 zlatých ji pro majitele panství Josefa Nostitze, pravnuka Jana Karla, vykoupil tehdejší hospodářský správce panství Balthasar Krebs. Kaple však již nebyla liturgicky využívána. Za napoleonských válek, dle kronik v letech 1805 až 1811 byla kaple využívána již jen hospodářsky jako skladiště pro seno a slámu a jako pustá a prádná se připomíná až do roku 1852, kdy byla zásluhou Josefa Nostitze (1821-1890) a jeho ženy Ernestiny rozené hraběnky z Waldstein-Wartenberg obnovena a na svátek sv. Anny v roce 1852 znovu vysvěcena.

Bohužel budovatelské počiny druhé poloviny 20. století nerespektovaly hodnotu místa a kaple, která bývala dominantou nad zámeckým areálem, a dnes je poněkud skryta před potencionálními poutníky. Kaple je přístupná příležitostně v průběhu konání rokytnické svatoanenské pouti. /Zdroj: Zámek Rokytnice v Orlických horách/