Ještě před Vánoci město vydalo tradiční roční kalendář, který je tematicky věnován právě tomuto výročí. Vrcholí také přípravy na vydání rozsáhlejší monografie dějin Rokytnice. Starosta města Petr Hudousek informoval i o dalších důležitých událostech, které Rokytnici tento rok čekají.

Město například letos hodlá investovat do některých dopravních staveb. Hotova je projektová dokumentace na výstavbu nového parkoviště v sídlišti 1. máje, kde se rozbíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Začít by měla obnova chodníků v Horské ulici. Přidělení dotace se netrpělivě očekává také u rekonstrukce křižovatky ulic 5. května, Školní a U Nádraží.

„V průběhu prvního čtvrtletí také bude probíhat sběr dat a názorů pro sestavení strategického plánu rozvoje našeho města,“ připomněl starosta.