Jak uvedl spolupracovník Farní charity František Vogl, neslouží jen lidem bez domova: "Ale také těm, kteří jsou sociálně vyloučení a nejsou schopní si zajistit nebo obhájit své zájmy, potřeby, práva a potřebují pomoc. Využití této služby přitom může být i anonymní."

Farní charita však zajišťuje také péči o seniory. A to i v denním stacionáři. "Podle počasí třeba cvičíme nebo máme nějakou výtvarnou činnost, chodíme na vycházky, letos jsme měli i čarodějnice, opékání buřtů, celý týden jsme vyráběli čarodějné klobouky, čarodějnici, měli jsme soutěže. Jezdili jsme do Záměle na zahradní terapii, vyvýšené záhonky máme i tady. Byli jsme také na houbách," přiblížila program, který pracovníci Farní charity připravují, Petra Kuderová.

Trénuje se tu přitom také paměť a jemná motorika a klienti si dopřávají rovněž canisterapii. Denní stacionář v Rychnově funguje jednak pro seniory a také pro mentálně postižené.

Ilustrační foto
Ohňostroje by měly zazářit v Týništi i Kostelci nad Orlicí

Lidé do stacionáře mohou docházet jednou, dvakrát týdně, ale i každý den. Program činnosti lze domluvit i individuální. Denní stacionář může využít až 22 lidí.

"Je to taková aktivizační služba, aby tito lidé nezůstávali doma sami a zabavili se," vysvětluje ředitelka rychnovské Farní charity Ilona Mikušová.

Zuzana Benešová pracuje jako sociální pracovnice ve Farní charitě Rychnov nad Kněžnou čtrnáctým rokem. Jedná se zájemci o služby stacionáře: "Týdenní stacionář je pro lidi od 50 let a zároveň pro seniory. Odlehčovací služby jsou jen pro seniory. Týdenní stacionář, stejně jako denní stacionář, je vhodnější pro lidi, kteří jsou ještě aktivní, chtějí se účastnit nějakého tvoření, třeba i výletů. V provozu je pouze od pondělí do pátku, víkendy tráví doma. Odlehčovací služby jsou skutečně o péči, aby si rodiny mohly odpočinout. Smlouvu lze uzavřít maximálně na tři měsíce. Hodně tuto službu využívají například lidé, kteří jedou na dovolenou a nemají nikoho, kdo by se o jejich blízkého postaral. Jde o dočasnou péči, nemůžeme suplovat domov důchodců ani LDN."

Kapacita zdejších odlehčovacích služeb stačí pro 15 klientů, kapacita týdenního stacionáře pro 9 klientů.