Proč o častolovické přeložce jedná Kostelec? Odpověď je jednoduchá. Měla by vést přes jeho území. Podle některých zastupitelů zničí místní krajinu, podle druhých bude jednou z příčin, proč se Kostelec nikdy nedočká vlastního obchvatu. A podle dalších je možností, jak se obchvatu naopak v budoucnu domoci.

Pro trasu E se rozhodli jak častolovičtí zastupitelé, tak investor – kraj. Je navíc součástí vládního usnesení číslo 97, které slibuje finance na dopravní infrastrukturu. Prostředky na tuto trasu, které činí zhruba 340 milionů, by se tedy měly najít. Vše pochopitelně souvisí s rozvojem kvasinské průmyslové zóny.
Starosta Kostelce František Kinský prý o přeložce jednal na vyšších místech. „Je to v krajské gesci. Já sám pro sebe, a i při jednání s příslušnými krajskými zastupiteli, jsem si dovolil vznést poznámku ve smyslu, že tato varianta příliš mnoho neřeší. Sice vyřeší průjezd Častolovicemi, ulicí Komenského, ale neřeší průjezd přes obec jako takovou," řekl. Jeho poznámka prý otevřela další diskuzi.

„Nepřináším si ani v nejmenším žádné zásluhy. Moje poznámka však otevřela další diskuzi o obchvatu Častolovic." Starosta Kinský měl na mysli obchvat Častolovic jižní cestou. Na jižní obchvat by se mohl posléze napojit severní obchvat Kostelce a také obchvat Doudleb.

Posléze – nejdříve v roce 2020, spíš později. Stejný termín se týká i přeložky E.

Berte šanci, nebo nechte být?

Na jednání zastupitelstva vystoupil člověk znalý problematiky. INŽENÝR TICHÝ, kterého si přizval starosta František Kinský. Zastupitelům vysvětloval, že mají jedinečnou možnost: schválit trasu přeložky E a de facto čekat. Čekat na to, že se stane něco výhodnějšího pro Kostelec. Že se usměje štěstí a postaví se všechno – od Čestic, přes jižní obchvat Častolovic, severní Kostelce až po obchvat Doudleb. Šance prý nejsou malé.

„Je to na přetřesu Ředitelsví silnic a dálnic. Rozjely se přípravné práce. Bude se na tom pracovat. Jednal jsem o tom… Chtěl jsem jen osvětlit, že varianta E možná není až tak smysluplná, ale otevřela nám cestu k tomu rozhýbat projekty přeložky I/11 ."

O tom řada zastupitelů pochybovala. Zastupitelé tvrdili, že když se postaví přeložka, obchvat Kostelce, plánovaný dlouhá desetiletí, zůstane opět jen nesplněným snem. Nebude totiž potřeba.

S prostým lidským ohledem

Starosta Kinský o variantě E prohlásil, že je samoúčelná. Chápe postoj Častolovic a chápe i postoj Kostelce. „Vím o lidech, jejichž zájmů a pozemků by se tato varianta dotkla. S jedním z nich jsem jednal. V podstatě jsme se shodli na tom, že varianta E není štěstí, ale s prostým lidským ohledem bychom s tím za určitých předpokladů mohli souhlasit. V tuto chvíli to je jen čára," hovořil.

Evžen Rojek, onen majitel pozemků, jichž by se přeložka E přímo dotkla, se na zasedání také vyjádřil. „Jsem obyvatel tohoto města. Bydlím na jeho západní části. Pozemky, které tam vlastním, jsem zhodnotil tak, aby tam mohli obyvatelé Kostelce trávit volný čas. Podle mě se zmiňovanou variantou naruší ekosystém potoku Štědrá, celé této části města. Rozhodujete o něčem strašně nadčasovém, co ovlivní na dlouhou dobu celou tuto část města. Jako Kostelečáci musíme trvat na tom, aby se celá situace řešila koncepčně – obchvaty Častolovic a Kostelce. Nehájím jen svůj zájem, nejsem jediný, koho by se tato varianta dotkla," řekl.

Nakonec se hlasovalo „kulišácky", ačkoli se shodli, že takové řešení stejně nikdo akceptovat nebude. „Zastupitelstvo města schvaluje variantu E pouze za předpokladu, že se stane součástí projektových příprav obchvatu Kostelce nad Orlicí." Pro bylo osm zastupitelů, proti také osm. Jeden se zdržel, tři chyběli.