Výtěžek z akce bude použit na podporu základní speciální školy.