Podle kritiků za vše může ředitel školy František Netušil, který zde nastolil atmosféru konfrontace a strachu. „Je to vůdcovský typ. Dělá vše po svém, navzdory okolnostem a vyžaduje bezvýhradnou poslušnost,“ říká předsedkyně odborů novoměstské školy Monika Nováková. „K výpovědi například už přiměl kolegyni, která učila němčinu, tělocvik, občanskou výchovu a angličtinu. Nezastupitelná bude však zejména v protidrogové prevenci, na kterou měla řadu kurzů a dělala ji na vysoké úrovni. V říjnu odcházejí, opět kvůli chování ředitele, další dva učitelé. Jde o Luboše Čepa, který vyučoval výpočetní techniku a zároveň byl správcem školní počítačové sítě. O počítačích přednášel učitelům a dokonce i veřejnosti. Ztrátou pro krčínskou základní školu bude i odchod výchovného poradce Libora Drašnara. Ten zároveň vedl pěvecký sbor Berušky, který vzorně reprezentoval školu.

„Je tu dusná atmosféra a špatně se tu pracuje. Ředitel se nezajímá o práci učitelů a mám pocit, že námi do jisté míry pohrdá,“ míní odcházející pedagog Luboš Čepa.

„Škola fungovala výborně, původní ředitel byl vstřícný k učitelům i dětem i k jejich zájmové činnosti. V únoru letošního roku, s příchodem nového ředitele, ovšem nezůstal „kámen na kameni“. To, aby odstoupil, už od ředitele chtějí nejen rodiče, ale i učitelé. Žádají to i někteří radní. On to ale přehlíží a bojuje s „celým vesmírem. Pochopil jsem, že se nic nezmění, a tak jsem podal výpověď,“ dodal Luboš Čepa.

O výpovědi uvažují podle odborové organizace školy minimálně další tři učitelé. „Pro školu by to znamenalo výrazný odliv kvalifikovaných pedagogů a radikální zhoršení kvality vyúky,“ obává se člen rady rodičů Petr Novotný. „Jsme tím, co se děje, velmi znepokojeni a žádáme nápravu,“ dodal.
To, že by rodiče chtěli rychlé a radikální řešení, ví také starostka města Bronislava Malijovská. „Když se ale podíváte na to, kdo je podle zákona téměř neodvolatelný, pak jsou to právě ředitelé základních škol. Pan ředitel by musel například chodit do práce opilý, nebo mít neomluvené absence. Musel by zkrátka vážně porušit pracovní kázeň, nebo špatně hospodařit s penězi školy,“ vypočítává možné důvody odvolání stostarostka.

Vedení města si však vážnost situace, která ve škole panuje, dobře uvědomuje. „Na stole mám už zhruba desítku stížností, které přišly od Školské rady, Rady rodičů a také od odborů, které na škole pracují,“ říká místostarosta Nového Města nad Metují Petr Hable. „Vesměs jde o stížnosti na chování ředitele. Je údajně hrubý a chová se arogantně nejen k žákům, ale i k učitelům. Podle stížností, které má vedení města k dispozici, nastolil ve škole hustou a konfrontační atmosféru, ve které se pedagogům špatně pracuje,“ sdělil Hable. Vedení města už začalo situaci řešit. Prošetřuje všechny stížnosti a do školy pozvalo Českou školní inspekci. „Kontrola a důkladné šetření by měly proběhnout už na konci září,“ dodal místostarosta Hable
Ředitel školy František Netušil odmítá, že by stížnosti rodičů a učitelů byly oprávněné. „Určitě není pravda, že se k učitelům chovám arogantně nebo hrubě. V žádném případě nevyvolávám atmosféru konfrontace ani strachu. Ty stížnosti nejsou oprávněné,“ uvedl ředitel. Na dotaz, co říká na to, že radnice vyzvala k prošetření celé situace i školskou inspekci, reagoval velmi klidně: „Myslím, že je to jen dobře. Jen ať přijdou. Pokud najdou nějaké nedostatky, pak rozhodně na obou stranách,“ uzavřel ředitel Netušil.

(Jiří Máslo)