„Objízdná trasa je vedena oficiálně přes Skuhrov nad Bělou, využita může být i silnice přes Kvasiny. Využití polních cest jako oficiálních objízdných tras není možné, neboť se jedná o úzké komunikace, kde není možný zvýšený obousměrný provoz. Zároveň není možný průjezd občanů po účelové komunikaci od Jaroslavi, neboť zde je vedena trasa pro bus, který musí stihnout obsloužit alespoň Lukavici u základní školy a zpět navazující spoje,“ uvádí na svých oficiálních webových stránkách město Rychnov nad Kněžnou.

Radnice také upozorňuje, že dodržování zákazu vjezdu v tomto místě hlídá městská policie.