Tyto znaky po čtyřkolkách čas od času nacházejí ve svých revírech lesníci na Rychnovsku. A to i přes fakt, že dopadeným jezdcům hrozí velký finanční postih.

Dle silničního zákona se čtyřkolky mohou pohybovat pouze na veřejných komunikacích, ve volné přírodě pouze s povolením majitele pozemku. V případě Chráněné krajinné oblasti Orlické hory mají motorová vozidla do těchto míst vjezd zakázán, a to i s případným povolením majitele. Výjimkou jsou samozřejmě zemědělci a lesní dělníci.

Řidiči motocyklů a čtyřkolek tak vjezdem do chráněné oblasti porušují nejen zákon, ale vnikají bez souhlasu majitele na jeho pozemek, dále ohrožují turisty a především mohou vážně narušit přirozený ekosystém. „Někteří návštěvníci Orlických hor se obávají nečekaného setkání s jedoucími čtyřkolkami. Pro rodiny s dětmi by pak takový střet mohl být velmi nebezpečný,“ informoval pracovník Oblastní správy CHKO Orlické hory v Rychnově nad Kněžnou Rudolf Remeš.
Milovníci adrenalinových moto-sportů si mohou užít nebezpečnou jízdu na tratích k tomu určených, aniž by tím ohrožovali své okolí. V rychnovském okrese se nachází několik areálů, kde je tato činnost legální a bezpečná.
„Čtyřkolky jsou často využívány jako pracovní stroje, jejichž pomocí se lesníci, hajní či lesní dělníci snáze dostanou do méně přístupných míst a především tak přírodu poškodí ve znatelně menším rozsahu než těžké pracovní stroje,“ doplnil Remeš.
Mezi fanoušky sportovních čtyřkolek patří nezřídka také rekreanti, kteří si své stroje neváhají přivézt s sebou.