Součástí projektu bude vyčištění koryta Orlice od nánosů. Rovněž bude odtěžen sediment z laguny Jordán na pravém břehu. Jordán v minulosti sloužil jako písník. Odstraněny budou dřeviny, které vrůstají do koryta. Upravena bude i výsadba podél levého břehu. Celkem bude odstraněno 225 stromů. Sedm stromů bude použito jako „mrtvé dřevo“, které má důležitý význam pro ekosystém. Naopak se podpoří přirozeně vznikající porost lužního lesa, přibude jedenáct dubů letních, obnoví se i travní porost.

Na místě vzniknou také dva spádové objekty, které by měly zabránit erozi a posunu obnoveného koryta, mezi oběma objekty bude vytvořena tůň. Obnova ramene by měla být dokončena 31. prosince 2019.