Kdysi býval místem kratochvílí urozené společnosti, která tu hrávala kulečník, karty či se oddávala jiné zábavě. Po druhé světové válce byl zámecký letohrádek v Opočně zestátněn. Ještě před několika lety přitom sloužil jako kulturní stánek, kde se konaly koncerty, výstavy a odehrávaly se zde také svatební obřady. Jenže pak se dveře letohrádku uzavřely a ponořil se do ticha a temnoty. Vzpomínkou na poslední výstavu z roku 2007, věnovanou zdejšímu rodákovi a světově proslulému malíři Františku Kupkovi, tu zůstal jen nápis na jedné ze stěn.

Opočno opačně jsou mimořádné prohlídky, které lákají na jindy nepřístupných míst zámku.
FOTO, VIDEO: Zámek Opočno otevřel dveře do hlubin středověku

Zchátralá stavba potřebuje pořádnou finanční injekci a rekonstrukci od zdola až po střechu, aby se do ní mohl život vrátit. Letité dřevěné šindele hnijí a skrz ně dovnitř zatéká. Jak se ukázalo, není to jediný problém. Poškozené jsou rovněž konstrukce trámů, samotných krovů, arkýře a další. Právě na střechu, která je na tom nejhůře, se mají řemeslníci vrhnout nejdříve. Projekt je připravený. „Peníze jsme získali, je to asi 26 milionů korun jenom na opravu střechy, arkýřů, věžičky a tak dále. Máme i vybranou dodavatelskou firmu. Teoreticky za dva měsíce by se mohlo začít. Samozřejmě se střecha nezačne rozkrývat v prosinci, ale začnou přípravné práce,“ uvedl kastelán opočenského zámku Tomáš Kořínek.

Ceny narostly

Opravy střechy by měly trvat patnáct měsíců. „Nevíme, kdy přesně začnou. Dodavatel byl vysoutěžen až v druhé veřejné zakázce a dotace 26 milionů korun přidělená podle původního rozpočtu bohužel nebude stačit z důvodu nárůstu cen stavebních materiálů, proto se nyní žádá ministerstvo kultury o dofinancování. Odhadujeme, že během dvou měsíců by to mělo být v Praze vyřízené. Prosinec zrovna není vhodný na opravy střechy, ale budou se opravovat například i stropní konstrukce, což bude možné dělat v zimě. Samotné rozkrývání střechy přijde na řadu, až zima dovolí – v březnu či dubnu,“ odhaduje Tomáš Kořínek.

Problematičtější část bude představovat oprava věže, tedy manipulace s ní, a to kvůli jejímu umístění. „Je strašně daleko od ulice a zároveň tady nemáme širokou bránu. Žádný jeřáb jí neprojde přímo k letohrádku, aby nám věžičku mohl nasadit zpátky,“ vysvětlil důvod, proč se jako možné řešení nabízí využití vrtulníku, který by opravenou věžičku vyzvedl a dopravil na požadované místo. Pokud to tak dopadne, bude to jistě zajímavá podívaná.

Více o letohrádku v Opočně

Zámecký letohrádek v Opočně. Předlohou pro jeho stavbu se stal letohrádek v pražské Staré královské oboře.Zdroj: Deník/Jana Kotalová
Postavit ho nechal v letech 1601–1602 Jan Rudolf Trčka z Lípy. Jako předloha posloužil královský letohrádek v pražské Staré královské oboře. Renesanční budova prošla z popudu Rudolfa Josefa Colloredo-Mansfelda v roce 1810 empírovými úpravami.

V plánu jsou i opravy střechy samotného zámku, ale ty si budou muset ještě nějakou tu sezonu počkat. „Začínáme to řešit. Bude se vypracovávat studie proveditelnosti, abychom zjistili, kolik by nás projekt stál. Střechy se budou dělat komplet. Je toho před námi dost. Teď se ještě projektuje jízdárna. Je to velký prostor, podobný rychnovské jízdárně. Mohli bychom ji využívat pro konání kulturních akcí,“ dodává kastelán s tím, že zápůjčkou těchto prostor by zámek mohl získat finance potřebné pro další potřebné opravy.

Infobox: