„Celkové náklady na stavbu se vyšplhají na téměř 44 milionů korun. Tato stavba je první z celkové koncepce zlepšení napájení oblasti Třebechovicka a Týnišťska. V současné době probíhají projekční práce na transformovnu Týniště. Nové vedení zvýší kapacitu sítě, výrazně omezí poruchovost a posílí spolehlivost dodávek elektrické energie v této části východních Čech,“ uvedla mluvčí skupiny ČEZ Šárka Lapáčková Beránková.

Původní vedení 35 kV mezi Týništěm nad Orlicí a Třebechovicemi sloužilo už od roku 1954 a nevyhovovalo. Nahrazeno bude v celé délce trasy 10,6 kilometrů novým vedením, z toho bude více než 8 kilometrů v trase zdvojeno na vedení vysokého napětí 2 x 35 kV. V rámci stavby energetici plánují vyměnit všechny podpěrné body a nahradit je ocelovými příhradovými stožáry. Celkem jich bude 62 o výšce od 14 do 22 metrů.

"S ohledem na potřebu přenosové kapacity budou zároveň vyměněny stávající vodiče a nainstalováno nové zemnicí lano, včetně optického vlákna přenos dat a na ochranu před údery blesků. Součástí stavby je také rekonstrukce navazujících odboček včetně výměny úsekových odpínačů," upřesnila chystané kroky Šárku Lapáčková Beránková.

Práce jsou v plném proudu a dokončeny budou v říjnu 2023.