"Otevření Domova pro seniory předpokládáme v březnu 2022. Celkově nabídne 47 míst," sdělila mluvčí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Sylvie Adamcová.Část lůžek přitom bude vyčleněna pro osoby postižené Alzheimerovou nemocí.

Nový Domov pro seniory v Opočně nabídne 47 míst, včetně těch pro klienty s Alzheimerovou nemocí.Stavební práce by měly vyjít na 82,5 milionu korun bez DPH a na vybavení půjde dalších 8 milionů korun bez DPH. S otevřením se počítá v březnu 2022.

Nabídková cena ze soutěže na stavební práce je 82,5 milionů korun bez DPH. "Dále se počítá s vybavením za asi 8 milionů korun bez DPH. V prvním až třetím nadzemním podlaží budou pokoje s vlastním sociálním zařízením, kuchyňka, jídelna. V přízemí kanceláře, rehabilitace, modlitebna, jídelna zaměstnanců, přípravna jídel, kotelna. V prvním a třetím nadzemním podlaží budou terasy," popsala budoucí podobu zařízení Sylvie Adamcová.

Úpravami přitom projde i jeho okolí, parkoviště pak nabídne třiadvacet míst pro osobní automobily.

Smlouva o spolupráci při přebudování bývalé porodnice a chirurgie na pobytové zařízení pro seniory byla mezi Královéhradeckým krajem a městy Opočnem a Dobruškou podepsána loni v říjnu. Investici zajistí kraj a provozovatelem nového zařízení bude ústav společně založený městy Opočnem a Dobruškou.

Kraj nepředpokládá, že by byl objekt převeden do vlastnictví ústavu, ale že zůstane ve vlastnictví kraje a kraj ho bude ústavu pronajímat. Vybavení budoucího domova pro seniory by mělo být ve vlastnictví ústavu.

Od zrušení opočenské nemocnice, jejíž součástí byla i oblíbená porodnice, zanedlouho uplyne deset let. Rozhodnutí kraje tehdy nezabránily ani protesty. Kraj si ponechal jen budovu léčebny dlouhodobě nemocných a laboratoř klinické biochemie spadající pod nemocnici v Náchodě.

Město Opočno získalo většinu areálu bývalé nemocnice od kraje v roce 2013. V přestavěné budově rentgenu vznikla poliklinika s několika specializovanými ambulancemi. Pro využití bývalé budovy chirurgie a již zmíněné porodnice hledalo nového investora. Zájem si ji dlouhodobě pronajmout měla společnost FutureHealth, chtěla tu poskytovat následnou intenzivní péči a rehabilitaci. Nakonec ale z plánů sešlo a opočenské radnici zůstala zchátralá budova. V roce 2019 byla nakonec převedena do vlastnictví kraje.