Nespokojené hlasy však neutichly ani s položením nového potahu.

Někteří obyvatelé čtvrti Skála se podivují nad pracemi, které doprovází rekonstrukci chodníků v této části Kostelce nad Orlicí.
„Na základě jednotného projektu projekční kanceláře Strada Hradec Králové pro rekonstrukci silnice číslo II/316, chodníků, veřejného osvětlení, kanalizace a vodovodu bylo téměř vše provedeno, právě až na chodníky," poznamenává starosta Kostelce Jiří Bartoš. Rekonstrukci silnice financoval Královéhradecký kraj z evropských fondů, ostatní práce pak samotné město Kostelec.

„Dodavateli stavby jsou dvě různé firmy, jelikož dle evropských podmínek nemohl celou zakázku získat jeden dodavatel. Investice města jsou neuznatelnými náklady," podotýká starosta.

Nebylo možné pracovat souběžně

Z důvodu položení inženýrských sítí – kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení, návaznosti chodníků na osazení silničních obrubníků a také z důvodu bezpečnosti práce nebylo prý možné provádět vše v souběhu.

„Chodníky proto i s ohledem na návaznost k přilehlým domům a plotům jsou prováděny jako poslední a z těchto důvodů také došlo k prodloužení termínu dokončení," poznamenává Jiří Bartoš.

Stavba se protáhla i z důvodu částečného průjezdu po téměř celou dobu stavby, ačkoli měl být správně úsek uzavřen. Dodavatelská společnost to místním umožila.

„Po osazení silničních obrubníků byla provedena pokládka spodní vrstvy živice, která musela zůstat naprosto čistá pro pokládku finální vrstvy. Nebylo tedy možné přes tuto vrstvu přejíždět technikou, která prováděla zemní práce potřebné pro pokládku chodníků. Tím by se spodní vrstva zněčistila."
Chodníky, které byly historicky různě upravované a přizpůsobované úrovni jednotlivých domů, nesplňovaly požadavky na bezpečnost a normy, které jsou platné pro konstrukce chodníků.

„Úkolem projektanta bylo připravit řešení, které bude odpovídat moderním požadavkům na veřejné komunikace. Nově budovaný chodník tak nemůže kopírovat původní profil. Z tohoto důvodu došlo v některých místech k částečnému obnažení základů," vysvětluje starosta Kostelce.

Aby nový chodník splňoval technické požadavky a zároveň působil příjemným estetickým dojmem, našlo se prý řešení v podobě dosazení obrubníků k základům domu a dosypání štěrkem.

„Na přání jednotlivých vlastníků dotčených nemovitostí se v některých místech vypustila i nepraktická rabátka před domy a došlo k vydláždění celé plochy až k domům a plotům. Právě různým výškám jak domů, tak vjezdů, se musely přizpůsobit příjezdy k pozemkům. Byla snaha každému vyhovět individuálně, ale zároveň se musely dodržet příslušné normy, aby se chodník nestal nebezpečným," popisuje Jiří Bartoš.

Sloupy musely zůstat na svém místě

Téměř ve všech místech jsou z důvodu výskytu skalního podloží extrémně mělce položeny sítě a s konstrukcí chodníku se nemohlo do těchto sítí vůbec zasahovat.
Sloupy veřejného osvětlení byly již v minulosti osazeny v chodnících, a tak se hledalo řešení, které splňuje normy a nenaruší sítě.

„Jednoduše řečeno, téměř ve všech případech bylo jediným řešením umístění sloupů veřejného osvětlení právě tam, kde doposud byly," tvrdí starosta.
Město má s chodníky ještě další plány. „Chodník končící na levé straně v ulici Kotyzova bychom chtěli na náklady města prodloužit až k odbočce vlevo před zatáčkou, a to z důvodu bezpečného pohybu chodců. Zatím zde zůstává osetá plocha, která by tak měla v blízké době změnit svůj charakter. V úmyslu máme i vybudování přechodu pro chodce mezi oběma autobusovými zastávkami v ulici Kotyzova," dodává starosta.