"Důvodem ke změně harmonogramu prací je opakované výběrové řízení a žádoucí zkrácení uzavírky komunikace přes hráz rybníku Broumar a nezbytné objížďky. V případě zahájení prací v letošním roce by reálně došlo k uzavírce komunikace přes celou zimu, čemuž jsme se chtěli vyhnout a zmírnit tak nepříjemné dopady tohoto omezení," informovalo město.

Rozpočet na práce je přes 55 milionů korun. Akce, která je realizovaná ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, zahrnuje vodohospodářské objekty, odběrové místo požární vody, novou silnici, chodník a veřejné osvětlení.