"My se věnujeme opravdu těm, kteří nejsou schopni se o sebe v plné míře postarat. Je to práce náročná a zodpovědná. Díky pracovnímu týmu i dobrovolníkům se nám toto daří plnit. Máme radost z každého úspěchu, i z maličkostí, se kterými se setkáváme během dnů. Teď se všichni těšíme na teplo a věříme, že se situace zlepší a bude se nám všem lépe dýchat," svěřila se v rozhovoru pro Deník ředitelka Farní charity Rychnov nad Kněžnou Ilona Mikušová.

Jak moc pandemie zasáhla do chodu organizace?
Stále pečujeme o ty, kteří naše služby potřebují. Jen je ta služba pro personál náročnější – musíme dodržovat všechny bezpečnostní předpisy, ale za ten rok, kdy je tu Covid 19 mezi námi, se již všechny postupy tak zautomatizovaly, že nikdo nepřemýšlí a při vstupu do Stacionáře si nasadí respirátor, umyje ruce dezinfekcí a začne provádět všechny úkony potřebné ke své práci. Naštěstí kolegové stále neztrácejí úsměv na tváři a také trpělivost, která je v této profesi opravdu potřebná.

Jaké období posledních měsíců bylo to nejhorší?
Náročné to opravdu bylo, když Covid letos v únoru začal úřadovat i u nás – mezi uživateli i zaměstnanci. Ti, co zůstali zdraví, museli pracovat v ochranných oblecích, kromě respirátorů mít ještě na obličeji štít. A vykrývali směny i za nemocné kolegy, aby kvalita péče o babičky a dědy, kteří u nás pobývají, zůstala stále na stejně vysoké úrovni, jako v době „mírové“, jak říká naše paní vrchní.

Naštěstí jsme toto období zvládli a jedeme dál. Většina uživatelů i zaměstnanců je proočkovaná první dávkou vakcíny, další pokračování bude v červnu a i to přinese bezpečnější prostředí. Doufáme, že nás to již nepotká. Ale pokud ano, víme, že budeme opět bojovat tak, jako to bylo letos v lednu a únoru.

Hlavní náplní činnosti Farní charity je poskytování sociálních služeb: Denní stacionář pro seniory i lidi s mentálním a kombinovaným postižením, Odlehčovací služby pro seniory a Týdenní stacionář pro seniory a novinkou je od letošního dubna i pro lidi se zdravotním postižením od 50 let. Samozřejmostí je celodenní zajištění stravy pro všechny uživatele i zaměstnance a nabídka obědů pro veřejnost (za 95 Kč), v současnosti pouze přes výdejní okénko do vlastních přinesených nádob. Více informací najdete na www.rychnov.charita.cz a na facebooku.

Přibylo vám klientů?
V tomto složitém období jsme zaznamenali snížení počtu uživatelů. V určité době jsme měli stopku při přibírání nových osob – z důvodu karantény, aby se zabránilo nákaze mezi těmi nejohroženějšími. V dnešní době jsme již opět otevřeni, máme volné kapacity ve všech službách, takže kdokoli se na nás může obrátit a rádi pomůžeme v péči o člena jejich rodiny.

Týdenní stacionář funguje od pondělí do pátku a na víkend odjíždějí klienti domů a nastupují opět v pondělí. Odlehčovací služby může osoba využít na dobu až tří měsíců nepřetržité péče u nás a denní stacionáře fungují každý pracovní den – od rána do odpoledních hodin a jsou určené pro seniory i lidi s mentálním postižením.

Jak vypadá den v takovém stacionáři?
Pracovnice v tomto stacionáři mají vždy připravené aktivizační programy, procházky, cvičení,.. Každý den je jiný, náplň dne je pestrá, v malém přátelském kolektivu. Klienti mají možnost plánovat své aktivity a věnovat se svým koníčkům.

Zapojujete se i do sítě celorepublikové potravinové pomoci potřebným. Jak?
Dvakrát týdně přivážíme přebytky pečiva z prodejny Tesco a rozdělujeme je potřebným osobám, kteří si k nám pro ně pravidelně přicházejí. Také spolupracujeme s Potravinovou bankou v Hradci Králové. Získali jsme od nich zdarma chirurgické roušky a respirátory, které také rozdáváme. Stačí zazvonit na zvonek u našeho výdejního okénka a sociální pracovnice vydá potřebné. V sobotu 24. dubna se chystá celorepubliková Potravinová sbírka. U nás v Rychnově bude probíhat výběr zakoupených trvanlivých potravin v marketu Billa. Věříme, že i naši obyvatelé se do této akce zapojí.

Letos jste také poprvé zažili tak trochu jinou Tříkrálovou sbírku. Jsou lidé stále tak štědří?
Letošní Tříkrálová sbírka byla jiná ne ve smyslu, kam poputují vykoledované peníze, ale ve způsobu organizace sbírky.

Měly jsme statické zapečetěné pokladničky kasičky na různých veřejnosti přístupných místech v našem regionu, kam dárci vkládali peněžní dary. V Rychnově a jeho okolí bylo do kasiček vybráno 304 528 korun. Dále probíhala on-line sbírka, která ještě trvá do konce dubna.

Aktuální výnos on-line kasičky je 104 733 korun (k 12. dubnu 2021). Celkem se v našem regionu vykoledovalo 409 261 korun, což je přibližně 40 procent sbírky minulé a pro nás to bylo velice milé překvapení. Je vidět, že stále funguje pocit sounáležitosti s těmi potřebnými a že je mezi lidmi stále láska a víra v sílu pomoci. To celé by se ale nepodařilo uskutečnit, kdyby nebylo tolik dobrovolníků, kteří se starali o koordinaci celé akce. Bez nich by to opravdu nešlo.

Kam půjdou vybrané peníze?
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2021 použijeme na obnovu vybavení našeho Stacionáře sv. Františka, na pomoc rodinám s více dětmi ve městě a regionu, rodinám s postiženým dítětem a rodinám v nouzi. Část výtěžku také poskytneme Sdružení Neratov a na realizaci humanitárních projektů v Indii a na pomoc při mimořádných situacích a zmírnění dopadů pandemie COVID-19.

Co plánujete dál?
Těšíme se na jaro, sluníčko a teplo. Vyhlásili jsme fotografickou soutěž pro veřejnost pro ty kteří spadají do cílové skupiny, se kterou pracujeme – seniory od 60 let a lidi s mentálním, kombinovaným, zdravotním či duševním postižením. Tématem je zachycení jara – název je: Jaro je tady, covid – necovid, pojďte jaro vyfotit! Hledáme nejhezčí fotografie jara. Posílat je lze do konce dubna na email: charitark.soutez@seznam.cz. Vybrané autory odměníme drobnými cenami.

A výhledově plánujeme rozšířit naši pomoc lidem bez domova. Ale o tom více příště.