Ti se do Nebeské Rybné sjeli v sobotu ráno již podeváté a dokázali tak, že kosení trávy tradičním lidovým nástrojem mnohé oslovuje i v současné době. Soutěžící, kterým spíše než o urputné zápolení jde především o dobrou zábavu, přijeli jak z tuzemska, tak Polska či Slovenska.

O tom, že tradiční akce s názvem Orlický sekáč láká nejenom zkušené matadory, ale i ty nejmenší, svědčilo hned úvodní (ne)soutěžní klání. Do vysoké trávy se s úderem deváté hodiny vrhla i desetiletá Klárka z obce Synkov-Slemeno. Za přátelského povzbuzování zvládla přidělenou plochu o rozloze 5 x 5 metrů pokosit úspěšně, přestože krátce po pádu posledního stébla těžce oddychovala, po chvilce v její tváři převládl úsměv. Aby ne, šlo především o zábavu. "Na Orlickém sekáčovi jsem již po třetí. Sekání mě baví hodně. Když se doseká, je to prostě fajn pocit," svěřila se Klárka zatímco již v po vzdálí brousily své nástroje dospělé zástupkyně něžného pohlaví.

Mezi ženami v regionální kategorii letošního ročníku Orlického sekáče dominovala Jana Lesáková z nedaleké obce Přím. V mezinárodním srovnání pak pomyslnou zlatou medaili vybojovala Slovenka Milka Šeligová. I v mužských kategoriích se mezi zástupce zapsala obec Přím. Regionální část vyhrál totiž "Přímák" Jaroslav Šrefl. Na nejvyšší piedestal pak v rámci České republiky vystoupal Miroslav Šobr ze Strakonic. Prvenství v mezinárodním poměřování sil pak přinesly ostře nabroušena kosa a správná technika Lubo Košutovi ze Slovenska.

O tom, že sobotní setkání sekáčů mělo i kulturní rozměr svědčily například malá expozice věnovaná výročí vzniku Československa či tichá vzpomínka na zesnulého Zdeňka Červinku z Rychnova, který si užíval půvabu tradičního kosení a soutěžil v Orlickém sekáčovi ještě ve svých 88 letech.

O lidovou zábavu se ve výsledku nestarali jen sekáči samotní, kteří na sobě měli tradiční lidové šaty, ale i muzikanti z rokytnického Sboru z hor.

Posekaná tráva ještě nestačila uschnout a v Nebeské Rybné se už těší na příští rok, kdy Orlický sekáč oslaví jubilejní desáté narozeniny.

"Příští rok bude s ohledem na kulatiny výjimečný. Pojmeme ho mimo jiné jako poohlédnutí za dosavadními ročníky," láká napřesrok organizátor akce Josef Jehlička.

Letošní Orlický sekáč v číslech:
Devátý ročník Orlického sekáče přinesl rekord v počtu soutěžích. Těch se do sekáčského zápolení přihlásilo 49. Z toho jich bylo 10 žen.

12 sekáčů pak mezi sebou poměřilo síly v rámci regionu. 19 účastníků letos bojovalo o prvenství v rámci České republiky. Do Orlických hor se přijelo podívat 6 zahraničních soutěžících. 3 z Polska a stejný počet ze Slovenska.

Nejstarším "mistrem kosy" byl pak Ján Štajer ze Slovenska, kterému je 74 let.