Na Rychnovsku se do akce zapojila pionýrská skupina z Podbřezí a několik dobrovolníků. Běžně se zapojují také školy, ale jak uvedla organizátorka letošní sbírky Jana Kolářová, rychnovský region byl v posílení této akce jedním z nejslabších.