České dráhy tomu říkají „optimalizace“. Redukce se dotkne mnohatratí. Nové jízdní řády mohou od 3.března posloužit leda jako toaletnípapír. Ve východních Čechách se ruší tak obrovské množství spojů, že ani tento článek by nestačil na jejich pouhývýčet.

„Nedostali jsme bohužel tolik peněz na krytí prokazatelné ztráty zosobní dopravy, kolik bychom si přáli. Nezbylo nám nic jiného,“ řekl Pavel Matouš zfirmy Oredo, která vKrálovéhradeckém kraji organizuje dopravní obslužnost.

„Rušíme ale jen velmi málo vytížené spoje, kterým jezdilo jen kolem pěti či deseti cestujících. Dotkne se to minimálního počtu lidí,“dodal.

Redukci spojů na regionálních tratích si vyžádaly krajské úřady vHradci a Pardubicích, které už na nejztrátovější spoje nechtějí doplácet. „Byla to politická objednávka,“ brání se dopravní inženýři.

Například mezi Rychnovem nad Kněžnou a Solnicí zbyde způvodních 12spojů jenpět!

Jenže se vzhledem ke stavebním pracem omezuje provoz iřady rychlíků na hlavním koridoru. Čtyři dálkové vlaky mezi Prahou a Pardubicemi jsou zcela zrušeny, další dva omezeny.

Zkaždoroční březnové úpravy jízdního řádu se tak však stala zásadní změna, jakou cestující nepamatují.

Redukce se totiž dotkne většiny nejvytíženějších tratí. Úřady se brání, že při sestavování jízdních řádů před prosincovou změnou snedostatekm peněz nepočítaly.

Změny jízdních řádů od 3. 3. 2008 vKrálovéhradeckém kraji

Společnost OREDO s.r.o., která je organizátorem regionální dopravy vKrálovéhradeckém kraji, ve spolupráci sdrážními a autobusovými dopravci připravila změny jízdních řádů. Změny začnou platit od 3.3.2008.

Dochází především knásledujícím změnám:

· dojde ke zrušení několika málo vytížených vlaků. Většina znich bude mít náhradu autobusovou dopravou.

· mezi Náchodem a Kłodzkem pojedou nové autobusové spoje. Dojde tím ke zlepšení regionální dopravy mezi Českem a Polskem. Navíc bude zajištěna doprava zLewina Kłodzkeho do Náchoda a Červeného Kostelce na všechny tři směny.

· vzhledem kzajištění smluvní dopravy společností Continental Adršpach dojde ke změnám na autobusových linkách zBroumova, Teplic n.Met. a Trutnova.

· zRychnova nad Kněžnou do Solnice, Kvasin a Skuhrova nad Bělou pojedou o víkendu nové autobusové spoje jako náhrada železniční dopravy mezi Rychnovem n.Kn. a Solnicí.

Omezení provozu málo vytížených vlaků

Na základě rozhodnutí Rady Královehradeckého kraje dojde ke zrušení několika málo vytížených vlaků. Omezení se týká následujících tratí: 020 (Praha) –Velký Osek – Choceň, 022 Častolovice – Solnice, 023 Doudleby nad Orlicí – Rokytnice vOrl.h., 030 Jaroměř – Stará Paka – (Liberec), 031 Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř, 045 Trutnov – Svoboda nad Úpou, 064 Mladá Boleslav – Stará Paka.

Na trati 020 dojde ke zrušení jednoho páru vlaků mezi Chlumcem nad Cidlinou a Převýšovem v15:35, spojení bude zajištěno autobusem v15:40. Večerní spoj zHradce Králové do Chocně bude nově zHradce Králové odjíždět ve 22.33.

Na trati 022 budou omezeny vúseku Rychnov nad Kněžnou – Solnice celkem 4 páry vlaků vpracovní dny (odjezdy zRychnova n.Kn. v 9.59, 17.33, 18.58, 22.01, ze Solnice v11.40, 17.50, 19.40, 21.13) a vsobotu a neděli 5 párů (odjezdy zRychnova n.Kn. v 6.04, 9.59, 18.58, 22.01, ze Solnice v 5.50, 7.52, 11.40, 19.40, 21.13). Většina vlaků má náhradu vautobusech, souhrnný jízdní řád je na www.oredo.cz. Dále dojde ke zrušení vlaku sodjezdem zČastolovic do Solnice v17.20.

Na trati 023 dojde omezení večerního páru vlaků v 19.52 zDoudleb do Rokytnice a zpět sodjezdem zRokytnice v20.31. Vlaky budou nahrazeny autobusy.

Na trati 030 nepojede vlak sodjezdem zJaroměře v6.23 vneděli a vlak sodjezdem ze Staré Paky ve20.33 vsobotu.

Na trati 031 budou omezeny dva páry vlaků vneděli dopoledne mezi Hradcem Králové a Jaroměří – sodjezdy zHradce Králové v7.31 a 9.31, zJaroměře v 8.02 a 10.02.

Na základě požadavku Pardubického kraje nebudou vedeny vlaky Hradec Králové – Pardubice v9.30 a Pardubice – Hradec Králové v10.09. Královehradecký kraj sjejich zrušením vyjádřil nesouhlas, to však nebylo Pardubickým krajem akceptováno.

Na trati 045 dojde komezení 6 párů vlaků o víkendu. O sobotách a nedělích zde tedy budou vlaky jezdit vdvouhodinovém intervalu. I přes toto omezení zůstane vúseku Trutnov – Svoboda nad Úpou nadstandardní dopravní obslužnost.

 

Nové autobusové spoje Náchod – Kłodzko

Největší novinkou bude zavedení nových autobusových spojů na trase Náchod – Kudowa Zdrój – Lewin Kłodzki – Kłodzko. Pro občany obcí Jeleniów a Lewin Kłodzki tak vznikne možnost dopravy na všechny tři směny do Náchoda a také do Červeného Kostelce.

Odjezdy autobusů zNáchoda do Kłodzka budou vpracovní dny v6.40, 12.40, 14.40, vsobotu v8.00, zpět zKłodzka ve 12.00, 14.00, 16.00 vpracovní dny a v11.45 vsobotu. Dále budou ještě vedeny dva páry spojů vrelaci Náchod – Lewin Kłodzki sodjezdy zNáchoda v19.30 (denně kromě soboty) a 22.35 (v pracovní dny), zpět zLewina ve 4.40 (pracovní dny) a 20.45 (denně kromě soboty). Na všechny autobusy budou vNáchodě zajištěny návaznosti do/z Červeného Kostelce do průmyslové zóny.

 

Změny na linkách vokolí Teplic nad Metují a Adršpachu

Zdůvodu zavedení smluvní dopravy společnosti CONTINENTAL Adršpach dojde ke změnám jízdních řádů na linkách Broumov – Adršpach, Trutnov – Teplice nad Metují a Police nad Metují – Teplice nad Metují.

Spoj zBroumova do H. Adršpachu sodjezdem ve 4.35 pojede nově v5.00 a bude ukončen ve Zdoňově, sodjezdem v12.35 bude veden ve shodném čase, ale bude taktéž ukončen ve Zdoňově. Na zastávce Teplice nad Metují, náměstí bude zajištěna možnost přestupu na vlak ve směru Adršpach, Trutnov. Vopačném směru budou vúseku Adršpach – Zdoňov zrušeny autobusy sodjezdem v6.07 a 14.10. Tyto spoje budou mít na zastávce Teplice nad Metují, náměstí zajištěnou návaznost od vlaků ze směru Trutnov a Adršpach.

Spoj zTrutnova do H. Adršpachu sodjezdem ve 4.35 pojede nově v5.00 a bude ukončen vJanovicích, sodjezdem v12.35 bude veden ve shodném čase, ale bude taktéž ukončen v Janovicích. Vopačném směru budou vedeny vúseku Janovice – Trutnov vprakticky shodných časech.

Na lince Police nad Metují – Teplice nad Metují dojde kezrušení jednoho páru spojů sodjezdem zPolice nad Metují ve 4.50 a zTeplic nad Metují v6.05. Spoj sodjezdem zPolice nad Metují v5.35 bude o 20 minut uspíšen.

Nové autobusové na Rychnovsku

Vsouvislosti somezením vlaků mezi Rychnovem nad Kněžnou a Solnicí a Doudlebami nad Orlicí a Rokytnicí vO.h. dojde kzavedení nových autobusových spojů, zejména o víkendu.

ZDoudleb do Rokytnice pojede autobus ve 20.00, jako přípoj od rychlíku zPrahy. Vopačném směru pojede zRokytnice autobus ve 20.25, vDoudlebách bude zajištěna návaznost na osobní vlak do Týniště nad Orlicí. Tyto spoje budou vedeny všech sedm dní vtýdnu.

Mezi Rychnovem nad Kněžnou a Solnicí vyjedou vsobotu a neděli nové spoje v7.05 a 19.05. Tyto spoje budou vedeny až do Skuhrova nad Bělou. Vopačném směru vyjedou ze Skuhrova v7.30 a 19.30. Spolu se stávajícími spoji tak bude o víkendu vtéto relaci celkem vedeno 7 párů spojů autobusů a jeden vlakový. Vpracovní dny pak bude spoj Osečnice – Solnice, kam přijíždí v11.30, prodloužen až do Rychnova nad Kněžnou zdůvodu návaznosti na vlak.

Další nové spoje pojedou o víkendu mezi Rychnovem nad Kněžnou a Častolovicemi zdůvodu zlepšení návazností mezi drážní a autobusovou dopravou. Odjezdy zRychnova nad Kněžnou budou v9.45, 10.45, 14.45, zpět zČastolovic v10.45, 12.45, 16.45.

Kde je možné získat další informace

Další informace je možné získat zde:

www.oredo.cz – obsahuje podrobné informace o změnách a odkazy na jízdní řády

www.jizdnirad.cz – vyhledání spojení

www.portal.idos.cz – oficiální server jízdních řádů