„Prezentovány budou zejména výstupy z provedeného sociologického šetření a výstupy z analytických šetření. Jejich výsledky, stejně jako závěry z tohoto setkání, poslouží pro formulaci dlouhodobé strategie rozvoje města,“ uvedla za město Jana Gärtnerová s tím, že setkání se uskuteční v zasedací místnosti městského úřadu ve středu 27. června v 17 hodin.