Ani po více než pětihodinovém jednání nebyly nalezeny odpovědi na palčivé otázky. Řešení vleklých sporů je taktéž v nedohlednu.

Zajímavý zvrat nastal nečekaně v kauze vyrovnání města se soukromou firmou, která v roce 2013 vyměňovala technologické zařízení kotelny ve Frošově ulici. Zdálo se, že návrh na mimosoudní dohodu, kdy by firma městu zaplatila 
120 tisíc korun, bude smeten ze stolu a přejde se k soudnímu sporu o smluvní pokutu – více než 1,5 milionu korun.

Hrobové ticho a následně ostrá debata vypukla po prohlášení opozičního zastupitele, že daná částka spolu s podepsanou dohodou o vyrovnání je již připsána na městský účet.

„Chtěl bych se zeptat, jak často procházíte datovou schránku a jestli čtete maily?" oslovil zastupitel Luboš Lerch tajemníka městského úřadu Jana Šťastného a starostu města Kostelce nad Orlicí Františka Kinského. Lerch svůj dotaz ihned vysvětloval: „Dnes ráno jsem zástupci firmy Ekoenergy Moravia volal a ten mi sdělil, že částku 120 tisíc korun v pátek převedl na účet města a zároveň podepsal smlouvu. Je to ze strany vedení města nějaký úskok, nebo o tom opravdu nevíte?" Lerch rovněž vyjádřil názor, že rada města neměla od zastupitelstva mandát k obnovení soudního sporu a že tak zastupitelstvem pohrdá.

To, že o penězích ani podepsané smlouvě neví, Šťastný i Kinský přiznali. Starosta se za svou neinformovanost omluvil, tajemník Šťastný vyjádřil svůj podiv nad celou situací následovně: „Je trochu zvláštní, že to víte dřív než my, a že zástupce firmy pošle najednou peníze, když nemá schválenou smlouvu." Šťastný označil takové odeslání peněz za zcela účelové a tvrzení, že rada pro své jednání neměla mandát, za pletení několika různých věcí dohromady. Bývalý starosta města Jiří Bartoš si nechtěl takovouto rétoriku nechat líbit, ostře zareagoval a Šťastného označil za nedostatečně fundovaného: „Rada města měla požádat o souhlas zastupitelstvo ještě před svým usnesením o pokračování sporu. Rada to udělala bez vědomí zastupitelstva a tím ho podvedla. A teď se tu snaží tento zásadní problém shodit."

Starosta připustil, že v touze po řešení celého sporu nepočkal na řádné projednání a návrh radě předložil. Zadal také „sám sobě" úkol celou záležitost prověřit. Následující den po jednání se redaktorům Deníku nepodařilo starostu na telefonu zastihnout. Tajemník Šťastný sdělil, že kvůli pracovnímu vytížení zatím nestihl prověřit, zda peníze na městském účtu a podepsaná smlouva v datové schránce opravdu jsou. Zástupce firmy Ekoenergy Moravia Deníku potvrdil, že v pondělí v sedm hodin ráno byla zpráva ve schránce doručena.

Kateřina Janečková