„Konkurzní řízení jsme vyhlásili, protože nynějším ředitelům k 31. červenci končí šestileté funkční období. Všichni uchazeči na pozici ředitele školy byli velmi dobře připraveni a jejich koncepce k rozvoji školy měly vysokou odbornou úroveň. Vybraným ředitelům přeji v jejich budoucí práci hodně úspěchů,“ říká náměstkyně hejtmana Martina Berdychová zodpovědná za oblast školství.

Na doporučení konkurzní komise Rada Královéhradeckého kraje jmenovala i ředitelky středních škol na Rychnovsku, konkrétně Yvonu Bůžkovou, která povede Střední zemědělskou školu a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky v Kostelci nad Orlicí, a v čele Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy v Rychnově nad Kněžnou stane Dana Havranová.