K protestní akci pracovníků sociálních služeb Bed in se na Rychnovsku připojilo několik organizací. Emauzy doslova.

Organizátoři protestní akce zvolili desátý prosinec, tedy Den lidských práv, a inspirovali se známým protiválečným happeningem člena Beatles Johna Lennona a Yoko Ono, kteří uspořádali tiskovou konferenci v posteli. Sociální pracovníci tímto stylem vyjadřují nesouhlas se současným nastavením financování a celkovým systémem odosobněné péče o potřebné občany.

Ani jeden další dětský domov

V Praze se před ministerstvem sociálních věcí demonstrovalo s transparenty, na Rychnovsku se příznivci protestu připojili většinou vyvěšením plakátů a informačních letáků. V pyžamech přišli do práce jen zaměstnanci občanského sdružení Emauzy, které pečuje o muže bez domova.

„Jde nám o nastavení průhledného systému financování a o správné využívání prostředků z Evropské unie,“ upřesňuje Simona Vavřínová, ředitelka zařízení. Stát podle ní odsunul odpovědnost za příspěvkové organizace na fondy Evropské unie, ze kterých se hradí provoz zařízení, a nikoliv investice do jejich rozvoje.

Problémem jsou také nízké mzdy sociálních pracovníků, kteří se každoročně bojí o práci, což vede ke střídání personálu. „Šťastnější by byl víceletý systém financování,“ tvrdí Vavřínová a dodává, že tato stávka není primárně o mzdách. Organizátoři mimo jiné prohlašují: „Je potřeba ukončit přijímání nových klientů do ústavní péče, včetně příjmu dětí do kojeneckých ústavů - ani korunu do budování nových ústavů!“

Účast na stávce není nutná

Vedoucí sociálního odboru z MěÚ Rychnov nad Kněžnou František Vogl se k problematice odmítl vyjádřit. Ke stávce se připojilo například také sdružení Neratov, dále občanské sdružení Pferda, provozující tréninkové pracoviště pro mentálně postižené, Farní charita – Stacionář svatého Františka a občanská poradna Agape.

Protestující stávku podpořili vylepením plakátů či dopisem pořadatelům. Účasti se zdržel rychnovský Ústav sociální péče Domečky a Pečovatelská služba v Rychnově nad Kněžnou, která má podle Ivany Podlešákové dobrou spolupráci a podporu ze strany města. Občanské sdružení Orion
účast zvažovalo, ale nakonec se z důvodů časové vytíženosti nepřipojilo.

Sociální služby nejsou navíc

Mezi důvody nespokojenosti stávkujících převažuje nesouhlas se způsobem financování. „Letos jsme od státu získali něco přes polovinu toho, co jsme žádali, zbytek musíme sehnat sami,“ popisuje ředitelka zařízení Emauzy Simona Vavřínová. „Stát by si měl uvědomit, že sociální služby nejsou něčím navíc, ale měly by být součástí státního rozpočtu. Nelze donekonečna spoléhat na zdroje Evropské unie,“ dodává. Současné nastavení omezuje při práci také rychnovskou Farní charitu, za kterou ředitelka Eva Šmídová vypovídá: „Například účtování služeb pro denní stacionáře dle úkonu je nedůstojné pro obě strany, měla by existovat sociální pojišťovna, obdoba zdravotnické, která by tyto úkony proplácela.“ Jana Křížová ze sdružení Pferda se domnívá, že by rozhodně mělo být zpřísněné vyplácení dávek přímo klientům. Vladislav Bukáček ze sdružení Neratov sdělil, že vzhledem k současné legislativě museli zrušit socioterapeutickou dílnu. Poradna Agape zřídila infonástěnku, na které mohou návštěvníci zjistit důvody stávky. Sociálně činným organizacím ztěžují práci také kontroly standardů kvality služeb. „Je s podivem, že podléháme těmto standardům, ale státní zdravotnická zařízení nikoliv,“ upozorňuje Vavřínová.