Našli byste ji za Prorubkami, zasazenou v krásné přírodě Orlických hor. Kačerov je dnes už jen malou osadou s malebnými chaloupkami a atmosférou, která sem láká nejen množství turistů, ale i milovníky záhad. Ani se nechce věřit, že kdysi mívala i přes 600 obyvatel. Zmizeli a s ní kus zdejší historie. Poodkrýt se ji rozhodl na stránkách své knihy jeden z kačerovských chalupářů a bývalý novinář Vladimír Bílek.

"Na knize jsem pracoval asi dva roky vždycky v zimě, protože jakmile se oteplilo, kolem chaty v Kačerově bylo práce dost a dost," říká.

Kačerov v proměnách času.
FOTO: Zatoulaná lyže filmové hvězdy zachránila Kačerov

Na začátku chtěl jen vytvořit mapu všech stavení v Kačerově: "Protože do dneška se dochovalo jen 24 původních roubenek, tři stodoly, škola, kostel a kaplička, což je zhruba pětina všech původních objektů. Když jsem nakonec mapu vytvořil a ze starých pozemkových map jsem dohledal i 90 původních čísel popisných, přemýšlel jsem o tom, jak tu lidé žili a čím se živili. Podle sčítání lidu tu v některých dobách bydlelo až 600 lidí. Přitom je to poměrně malá osada – celkem 500 hektarů. Jak jsem hledal odpovědi na všechny otázky, co mě zajímaly, textu najednou bylo na celou knihu."

Ponese název: Příběh sudetské vesnice, Kačerov v Orlických horách. Byla jednou z mnoha, které postihl poválečný odsun německých obyvatel. Ale i jeho starší historie je pozoruhodná a Vladimír Bílek se pustil po jejích stopách. Informace o osídlení v minulých staletích čerpal z pramenů, které se zabývaly kolonizací Orlických hor, hornictvím, sklářstvím a dřevorubectvím. Právě tyto činnosti prý měly na příchod prvních osadníků a jejich život největší vliv.

Na magnetickém kopci.
Koulí se předměty do kopce u Kačerova? Pro jedny záhada, pro druhé optický klam

"Do Orlických hor přicházeli nejdříve Češi, později Němci z Kladska a Slezska. Cenným zdrojem jsou tzv. urbáře rychnovského panství, kde jsou údaje o poddaných a o pozemcích, které obhospodařovali. Později převládlo zemědělství a nejvíce informací, jak osadníci žili, co pěstovali a čím se živili, mi poskytl tzv. Stabilní katastr z poloviny 19. století, což je velmi podrobný soupis půdy na jednotlivých panstvích. Z něho lze vyčíst například, jaké plodiny se v Kačerově a okolí pěstovaly, i jakou střechu měla většina tehdejších stavení. Zajímavé údaje jsou také ve farní kronice Kačerova," vysvětluje autor.

Bývalá kačerovská škola.Bývalá kačerovská škola.Zdroj: Deník/Jana Kotalová

Vyhnout se přitom nemohl ani událostem po konci druhé světové války, které citelně zasáhly do života osady a jejích obyvatel: "Co se dělo po roce 1945, jsem se dozvěděl z archivů v Ústí nad Orlicí a Rychnově nad Kněžnou, například, jak probíhal divoký odsun Němců, jak se „čistilo“ pohraničí, či jak čeští osadníci zakládali jednotné zemědělské družstvo. Zajímavé údaje jsou o tom, proč se nedařilo přilákat více nových osídlenců a proč se nakonec musela většina stavení v bývalém pohraničí zbourat. V knize jsou i vzpomínky některých původních obyvatel, které se mi podařilo získat od jejich potomků a také vzpomínky prvních českých osadníků po roce 1945."

Foto: Deník/Jana Kotalová
FOTO: Kaple v Kačerově ukrývala tajemství

Publikace rovněž představí hlavní pamětihodnosti Kačerova, osadou provede prostřednictvím mnoha obrázků, historických i současných fotografií.

Jedna kapitola je pak věnována i jednotlivých stavením podle čísla popisného. "Jsem rád, že se mi podařilo každý domek oživit jmény lidí, kteří se tam v minulosti narodili a nějakou dobu tam žili. Přestože většina domků této sudetské obce nenávratně zmizela, v knize se znovu objeví i se jmény obyvatel, pro které byl Kačerov kdysi domovem," dodává Vladimír Bílek.

Kniha už je v tisku, má hodně limitovaný náklad. Případní zájemci si ji mohou objednat na e-mailové adrese: vladi.bilek@email.cz.