Ochranné pásmo dále zahrnuje katastrální území Týniště nad Orlicí (na jih od silnice I/11), Borohrádku, Albrechtic nad Orlicí, Lípy nad Orlicí (na jih od silnice I/11) a Nové Vsi u Albrechtic. Do pásma dozoru spadá dalších 31 katastrálních území nebo jejich částí. Nařízení o mimořádných veterinárních opatřeních jsou platná od dnešního dne.

„Vzhledem k tomu, že nákaze čelíme již delší dobu na mnoha místech České republiky a v aktuálním případě se jedná o malochov, není v tuto chvíli nutné svolávat Bezpečnostní radu kraje. Ve spolupráci se zúčastněnými orgány a složkami ale podnikneme všechny nezbytné kroky k tomu, aby se zamezilo dalšímu šíření ptačí chřipky. Je také nutné, aby velké komerční chovy striktně dodržovaly doporučení Státní veterinární správy," uvedl hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán.

Na základě pokynů Státní veterinární správy bude nyní nutné učinit nejpozději do 14. února v ochranném pásmu soupis všech hospodářství, kde je chována či držena drůbež nebo jiní ptáci chovaní v zajetí. Oproti tomu v pásmu dozoru bude do stejného data proveden soupis všech komerčních chovatelů drůbeže. Další opatření jsou popsána v Nařízení Státní veterinární správy v příloze. Plnění těchto opatření je ve vlastním zájmu všech chovatelů. V nařízení jsou uvedena rovněž všechna dotčená katastrální území.

Doposud byla nákaza ptačí chřipkou v Královéhradeckém kraji potvrzena pouze u volně žijících ptáků.