Kompletní výsledky:

www.denik.cz/eurovolby

„Nejnižší účast byla v prvním volebním okrsku Městské a Panské Habrové – 16,5%, nejvíce voličů – 37,5% – přišlo k urnám v okrsku číslo dvě ve čtvrti Na Sibiři,“ referovala o součtu volících vedoucí správního odboru Městského úřadu Rychnova nad Kněžnou Alena Židová. Průměr volební účasti činí 27 procent. „Nelze říci, jestli se volilo více v pátek nebo v sobotu, bylo to různé,“ pokračovala Alena Židová, která sama odvolila už v pátek.

Občané měli možnost vyjádřit se prostřednictvím volebního lístku v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Ve volební místnosti číslo 6 v Informačním centru v Rychnově nad Kněžnou přišlo v sobotu půlhodinu před limitem k urně ještě posledních 6 lidí.

Zde se volilo více v pátek, kdy členové komise zaznamenali čtrnáctiprocentní účast. „Za oba dny sem přišlo celkem 188 ze 787 lidí, kteří svým trvalým pobytem náležejí pod tuto spádovou oblast,“ poznamenala zapisovatelka okrskové volební komise Eliška Ladmová, která se podílela na organizaci voleb již pošesté.

Právo využít svůj názor

Rychnovsko - „U voleb jsem nebyla. Myslím si, že se stejně nic nezmění,“ řekla oslovená žena středního věku, která si nepřála prozradit své jméno.

Zájem ovlivnit dění kolem sebe převažuje mezi zástupci mladší generace. Například jednadvacetiletý Petr Švec z Rychnova nad Kněžnou využil příležitosti účastnit se voleb téměř pokaždé od dosažení plnoletosti. „Volit pro mne znamená využít práva vyjádřit svůj názor. Myslím si, že pokud někdo nechodí k volbám, tak ztrácí právo kritiky,“ uvažuje mladý muž, který vždy volil pravicové strany a v případě voleb do Evropského parlamentu se rozhodl poprvé věnovat důvěru jedné z menších politických stran, a to Straně svobodných občanů. Rozhodoval se mimo jiné na základě informací, získaných na webových stránkách KohoVolit.eu, kde si každý může porovnat volební programy jednotlivých politických seskupení. Do volební urny vhodil svůj lístek v pátek večer ve volební místnosti v rychnovském Informačním centru.

Odpovědný přístup k občanské povinnosti prokázala také Renata Hromádková, která odvolila rovněž v pátek v Javornici. „Rozhodla jsem se pro ODS, protože chci zabránit vítězství Paroubkovy strany,“ zdůvodnila svou volbu mladá žena. „Znám hodně lidí včetně své sestry, kteří se k volbám nedostavili prostě proto, že to nestihli kvůli pracovní vytíženosti. Myslím si, že účast ve volbách by byla větší, kdyby byla možnost volit i v sobotu do večera,“ poznamenala Renata Hromádková.

První volič přifrčel s krosnou

Rychnov nad Kněýnou - V pátek ve 14 hodin začaly volby do Evropského parlamentu. Ve městě a okolí se otevřelo 14 stálých volebních okrsků, které se v sobotu ve 14 hodin uzavřely. Sčítání hlasů proběhne až v neděli ve 22 hodin.

„Systém těchto voleb je organizačně náročnější a dražší než třeba volby do českého parlamentu či komunální volby. Výsledky se totiž mohou začít sčítat až ve chvíli, kdy volby skončí ve všech členských státech Evropské unie. Tentokrát čekáme na Itálii a Polsko,“ vysvětlila prodloužení voleb o jeden den vedoucí správního odboru rychnovského městského úřadu Alena Židová, která má volby na starost.

Jak doplnila, v sobotu budou urny ve všech volebních místnostech zapečetěny a převezeny do sídla rychnovské městské policie. „Zde budou uschovány až do neděle, kdy je ve 22 hodin členové volebních komisí rozpečetí a začnou přepočítávat hlasy,“ vysvětlila vedoucí pracovnice. Jak si zatipovala, výsledky z nejmenších obvodů budou hotové ve 23 hodin a poslední přijedou v pondělí ve dvě.

„Volby nadělají problém i zaměstnavatelům těch, kteří jsou v komisích. V pondělí se jde do práce, a tak bude problém podle zákoníku práce dodržet osmihodinovou přestávku od konce pracovní doby,“ zamyslela se Alena Židová.


EVROPSKÉ VOLBY 2009: DATA, FAKTA, PRAVIDLA

Čtvrtek 4. června
– Začaly volby do Evropského parlamentu (EP) v Británii a Nizozemsku.
Pátek 5. června – Volby do EP v České republice (první den) a v Irsku.
Sobota 6. června – Volby do EP v Itálii (první den), ČR (druhý den), Lotyšsku, na Maltě, Kypru a Slovensku.
Neděle 7. června – Volby do EP v Itálii (druhý den), Rakousku, Belgii, Německu, Dánsku, Španělsku, Estonsku, Finsku, Francii, Řecku, Litvě, Lucembursku, Polsku, Portugalsku, Slovinsku, Rumunsku, Bulharsku, Maďarsku a Švédsku.

Teprve po uzavření volebních místností v poslední členské zemi, tedy ve 22 hodin v Itálii a Polsku, se mohou začít sčítat a zveřejňovat první výsledky.

Občan ČR má právo hlasovat ve volbách do EP, pokud nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský průkaz.

Obecní úřad musí zajistit, aby byli do seznamů zaneseni i ti, kteří nemají v obvodu trvalý pobyt, ale jsou v nemocnici, sanatoriu, ústavu sociální péče, nebo jsou v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu trestu odnětí svobody.

Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní. (pl)